Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


1999 | I | 93-98

Article title

Puszkin i Achmatowa

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

I

Pages

93-98

Physical description

Dates

published
1999

Contributors

  • UAM w Poznaniu

References

  • Жирмунский B.M., Творчество Анны Ахматовой, Ленинград 1973.
  • Мных P., О жанре элегии в русской поэзии XX века, [w:] Małe formy w literaturze rosyjskiej, pod red. R. Radziuka, Rzeszów 1995, s. 132-133.
  • Szymak-Reiferowa J., Posłowie, [w:] A. Achmatowa, Poezje, Kraków 1986, s. 430-431.
  • Skotnicka-Maj A., "Requiem" Anny Achmatowej. Próba lektury, „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” 1991, nr 15, s. 61.
  • Semczuk M., Anna Achmatowa o drugiej wojnie światowej, „Przegląd Humanistyczny” 1996, R. XL, nr 3 (336), s. 93.
  • Galster B., Wstęp, [w:] A. Puszkin, Wybór wierszy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1982, s. XLV.
  • Achmatowa A., Mój Puszkin, Warszawa 1976.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1509-1619

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-76a451a9-53ab-4520-8a04-ce91a55f52d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.