PL EN


2018 | 16 | 65-75
Article title

NIE CZYNEM, NIE GŁOSEM, A SERCEM – ROLA WARTOŚCI W ZAWODZIE ANIMATORA KULTURY

Content
Title variants
EN
NOT WITH ACTION, NOT WITH VOICE, BUT WITH HEART – VALUES IN THE PROFESSION OF A CULTURE ANIMATOR
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest analizą wartości w zawodzie animatora kultury oraz prezentuje klasyfikacje wartości w animacji. Pokazuje świat wartości w zawodzie animatora kultury oraz istotę zawodu animatora w świetle kształtowania wartości pośród odbiorców kultury. Istotą w przekazie staje się osobisty pogląd na życie, który jest jednoznaczny z systemem wartości wcielanych w życiu prywatnym i zawodowym. Przesłanie, którym kieruje się autor (animator), – nie czynem, nie głosem, a sercem, którego dopełnieniem staje się myśl: Animatorze, animuj się sam – skierowane jest do animatorów kultury w aspekcie doskonalenia zawodowego i poprawy jakości pracy, ale i spokoju życia osobistego w kontekście zaprezentowanych wartości.
EN
The author analyzes values which appear in the profession of a culture animator and presents classifications of values of animation. He shows the world of values in the profession of a culture animator, as well as the essence of this kind of career in the light of formation of values among receivers of culture. The essence in the message is one’s own view on life, which is tantamount to one’s own system of values in a private and professional life. The message which the author (animator) is governed by – not with action, not with voice, but with heart – and which is complemented with the thought – “Animator, animate yourself ” – is addressed to culture animators in the aspect of professional mastering and improving the quality of work, but also the peace of private life in the context of the values which are presented.
Year
Issue
16
Pages
65-75
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Chałas, K. (2014). Moc integracyjna wybranych wartości w budowaniu struktur aksjologicznych. W: W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Aksjologia pedagogiczna, napięcia i współistnienie różnych wartości. Rzeszów.
 • Ejsmont, M., Kosmalska, B. (2005). Media, wartości, wychowanie. Kraków.
 • Łobocki, M. (1993). Pedagogika wobec wartości. W: B. Śliwerski (red.), Kontestacje pedagogiczne. Kraków.
 • Myśliwiec, K. (2014). Uczeń w dobie przemian cywilizacyjnych – wychowanie do życia w społeczeństwie wiedzy. W: W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Aksjologia pedagogiczna, napięcia i współistnienie różnych wartości. Rzeszów.
 • Nycz, E., Jasiński, Z., (2010). Absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy. Badanie ich losów, pozycji społecznej i zawodowej w społeczeństwie. Opole.
 • Nycz, E., Nowacka, L., Wiendlocha, M. (2014). Doskonalenia pracy instytucji kultury w Euroregionie Silesia. Racibórz.
 • Opar, A., Piątek, T. (2014). Życie – kategoria aksjologiczna rzeczywistości społeczno-edukacyjne. W: W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Aksjologia pedagogiczna, napięcia i współistnienie różnych wartości. Rzeszów.
 • Piecuch, A. (2016). Studiowanie jako wartość. W: W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Młodzi Polacy wobec wartości. Rzeszów.
 • Schindler, A. (2004). Czym jest animacja społeczno-kulturalna?. W: K. Hrycyk (red.), Konteksty animacji społeczno-kulturalnej. Wrocław.
 • Skrzypniak, R. (2014). Aksjologia pedagogiczna – współistnienie wartości w zróżnicowanych środowiskach. W: W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Aksjologia pedagogiczna, napięcia i współistnienie różnych wartości. Rzeszów.
 • Staniszkis, J. (2014). Trwa cicha rewolucja. Plus Minus, 42.
 • Taylor, CH. (1996). Etyka autentyczności. Kraków.
 • Wiendlocha, M. (2013). Animacja zespołów zadaniowych – wstępna analiza zagadnienia. W: K. Nowak-Wolna, E. Nycz (red.), Kultura, animacja, zmiana społeczna. Opole.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76a48db3-80d8-450b-9343-60cda5bc17d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.