PL EN


2001 | 4 | 91-102
Article title

Polacy i reklama w latach dziewięćdziesiątych

Content
Title variants
EN
The Poles and advertising in the nineties
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera wyniki badań sondażowych na temat percepcji reklamy przez Polaków przeprowadzone przez różne instytucje badające rynek. Porównano postawy wobec reklamy z początku lat dziewięćdziesiątych z postawami w 1995, 1996 czy 1998 roku. Reklama staje się elementem życia społeczno-ekonomicznego. Z jednej strony jest elementem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, z drugiej zaś jest ważnym elementem marketingu w strategii przedsiębiorstwa. Potwierdzają to zmiany nastawienia konsumentów do polskich reklamodawców. Reklamujące się polskie znane firmy umocniły swoją pozycję w świadomości konsumentów jako produkujące towary dobrej jakości.
EN
Advertising is in the centre of interest of its practitioners, but also psychologists, sociologists and marketing departments of companies. It is therefore interesting to compare the attitudes to advertising from the beginning of the nineties, when we were slowly getting used to the presence of ads on TV, radio and in press to those of 1996 or 1997, when advertising became the normal element of the social life. Special attention is paid to the psychological aspects of advertising perception and the appearing new forms of TV ads, so called infommercials. The basis for writing the article are the results of the sounding research carried out by GfK Polonia, Demoskop, CBOS, Pentor, and the materials from the National Polish and International Festival of Advertising, which was held in Kraków in 1991.
Year
Issue
4
Pages
91-102
Physical description
Dates
published
2001
Contributors
References
 • Aaker D.A., Batra R., Myers J.G., Advertising Management, Prentice-Hall Inc., Englewood Clifs, 1992.
 • Bajka Z., Krajowa, ale z udziałem zagranicznych komponentów, "Zeszyty Prasoznawcze" 1993, nr 3-4.
 • Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A., Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, Oficyna Wydawnicza "Fogra", Kraków 1992.
 • Bogucka T., Reklama — siła perswazji, "Gazeta Wyborcza" 1992, nr 27.
 • Heyder H., Musioł K.G., Peters K., Nastawienie do reklamy, "Businessman Magazine" 1992, nr 9.
 • Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
 • Kostera M., Zarządzanie międzynarodowe, "Businessman Magazine" 1993, nr 2.
 • Kwarciak B., Polacy i reklama, "Businessman Magazine" 1992, nr 12.
 • Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie? Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Lubimy reklamy w TV, "Gazeta Wyborcza" 21.07.1992.
 • Maison D., Za co lubimy reklamy, "Marketing i Rynek" 1996, nr 5.
 • Ogólnopolski i Międzynarodowy Festiwal Filmu Reklamowego i Reklamy, Kraków 1994, materiały z festiwalu.
 • Ogólnopolski i Międzynarodowy Festiwal Filmu Reklamowego i Reklamy, Kraków 1997, materiały z Festiwalu.
 • Ogólnopolski i Międzynarodowy Festiwal Filmu Reklamowego i Reklamy, Kraków 1998, materiały z Festiwalu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76a78c8c-a44a-4451-bd81-7bd5f157ed1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.