PL EN


2004 | 1/2004 (3) | 53-61
Article title

Rynkowe oraz organizacyjne uwarunkowania procesów innowacyjnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę wyróżnienia pewnych podstawowych typów innowacji, to znaczy innowacji strategicznych oraz marketingowych, a także osadzenia ich w kontekście cyklu życia segmentu rynkowego. Autor wiąże wyróżnione typy innowacyjności z typami strategii rynkowych, charakterystycznych dla poszczególnych etapów rozwoju segmentów rynkowych. Rozważane są też problemy ich implementacji, głównie w kontekście narzędzi strukturalno-organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem sieci międzyorganizacyjnych.
Keywords
Year
Issue
Pages
53-61
Physical description
Dates
published
2004-03-15
Contributors
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
References
  • Brittain J .W. i J. H. Freeman. 1980. Organizational proliferation and density dependent selection, w: Kimberley J.R. i R.H. Miles. The Organizational Life Cycle, San Francisco: Josscy-Bass.
  • Dean, J. 1950. Pricing Policics for New Products, Harvard Business Review, Nov.-Dec.
  • Ebers, M. 1997. Explaining lnter-Organizational Network Formation, w: Ebers, M. (red.) Formation of Inter-Organizational Networks, Oxford: Oxford University Press.
  • Grandori, A. i G. Soda. 1995 Inter-firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms, Organization Studies, 2, s. 198 -205.
  • Kieser, A. 1995. Organisationstheorien, Stuttgart: Kohlhammer.
  • Łobos, K. 1998. Rynkowe uwarunkowania strategii, w: Krupski, R. (red.) Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
  • Romanowska, M. 2004. Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWE.
  • Ho Park, S. 1996. Managing an Interorganizational Network: A Framework of the Institutional Mechanism for Network Control, Organization Studies, 5.
  • Zamutto, R.F., 1988, Organizational adaptation: some implications of organizational ecology for strategie choice. Journal of Management Studies, nr 25.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76a91e08-1fe4-4e9f-8e0a-c0f8143a86e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.