PL EN


2009 | 4 | 83-89
Article title

Zakaz fotografowania w regulaminie muzeum – komentarz do Wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 maja 2010 roku

Content
Title variants
EN
BAN ON PHOTOGRAPHING IN THE REGULATIONS OF THE MUSEUM - COMMENTS TO THE DECISION OF THE COURT OF COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION ON 5 MAY 2010
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the middle of 2009, the Regional Court in Warsaw (Court of Competition and Consumer Protection) received a petition to recognise provisions of the model agreement as prohibited. The plaintiff claimed that the provisions of [tar. 8 of the Regulations lor use of exhibited museum items used by the Września Children Regional Museum in Września, reading as follows: “Photographing and filming of exhibits and exhibition rooms is prohibited without the permission of the director of the museum. Photographing is possible after such permission is obtained and a fee is paid”, should be deemed prohibited. The Court recognised the provisions of the model agreement as prohibited and ruled that the provisions of the model agreement with the content quoted above must not be used by the Września Children Regional Museum in Września in transactions with consumers. The essential aim of the article is to determine legal consequences of the decision being discussed and the entering of the provisions concerned into the Register of Prohibited Clauses by the Office of Competition and Consumer Protection. The authors of the article give answers to frequently asked questions concerning the impact of the entry in the Register of Prohibited Clauses on the validity of similar provisions used in regulations of other museums. It is important here that, although the said decision was issued according to the procedure for abstractive control of provisions of the regulations of the museum and refers only to the regulation which is the object of proceedings before the regional court, its impact affects the interpretation of the provisions about abusive clauses carried out in other potential similar cases. In this context, it is important that if other museums make use of any provisions identical to the provisions of par. 8 of the Regulations of the Września Children Regional Museum in Września that were recognised as prohibited in the decision referred to above, such identical provisions cannot be automatically regarded as prohibited (abusive).
Year
Issue
4
Pages
83-89
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
 • dr, prawnik Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski
 • dr, prawnik, archeolog, muzealnik Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski
References
 • Zob. m.in.: http://prawo.vagla.pl/node/9027 - dostęp z dnia 29.07.2010 r.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.).
 • Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogolna, Warszawa 2006, s. 152.
 • Por. J. Gołaczyński, Wzorce i niedozwolone klauzule umowne w praktyce bankowej po wejściu w życie ustawy o ochronie niektorych praw konsumentow oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, „Przegląd Sądowy 2001, nr 11-12, s. 103 i n.;
 • M. Michalska, M. Wojewoda, Kilka uwag o rozszerzonej mocy wiążącej wyrokow uznających postanowienia umowy za niedozwolone, „Radca Prawny 2008, nr 4-5, s. 33.
 • Zob. A. Kołodziej, Kontrowersje wokoł cy wilnoprawnych skutkow abstrakcyjnej kontroli wzorca umowy konsumenckiej', [w:] Prac e z prawa cywilnego: dla uczczenia pamięci profesora Jana Kosika, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo”, CCCYIII, 2009, s. 225 i n.
 • Wyrok SOKiK z dnia 25 marca 2004 r., X\ II Arna 51/2003, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 6, s. 316.
 • Zob. M. Bednarek, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogolna, Warszawa 2006, s. 693.
 • Art. 23a ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804 ze zm.).
 • Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2008 r., III CZP 80/08, OSNC 2009, nr 9, poz. 118.
 • J. Pisuliński, Niedozwolone klauzule umowne w obrocie bankowym na wybranych przykładach, „Prawo Bankowe” 2005, nr 6, s. 15;
 • Zob. m.in. J. Dybcio, Zakaz fotografowania zakazany, „Metro” z dnia 1.07.2010 r., s. 6;
 • D. Wodecka, Zakazuje się zakazywać, „Gazeta Wyborcza” z dnia 5.08.2010 r., s. 7.
 • Zob. szerzej S. Kocewiak, P. Ogrodzki, J. Hulewicz, Vademecum zabezpieczenia muzeow, Warszawa 2002.
 • Zob. szerzej M. Drela, Prawne aspekty rozpowszechniania wyglądu muzealiow, [w:] Prawo muzeow, Warszawa 2008, s. 92-104.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76ab5212-4c45-4fdc-97b6-16d9d5a594d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.