PL EN


Journal
2014 | 42 | 227-246
Article title

Krytyka dialektycznej interpretacji filozofii Nagardżuny

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
A Critical Approach to the Dialectical Interpretation of Nagarjuna’s Philosophy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie dwóch argumentów przeciwko dialektycznej interpretacji filozofii Nagardżuny. Interpretacja dialektyczna zakłada, że Nagardżuna nie głosi żadnych twierdzeń, natomiast całość jego działalności filozoficznej polega na krytyce poglądów oponentów z pozycji pozbawionej założeń doktryny środkowej drogi. Pierwszy argument będzie dotyczył metody jaką posługuje się Nagardżuna, drugi pozytywnych twierdzeń głoszonych przez Nagardżunę, szczególnie tych na temat praktyki buddyjskiej. Ponadto zostanie omówiona koncepcja zręcznych środków oraz koncepcja dwóch prawd, obie związane z interpretacją dialektyczną. W tekście znajdzie się również przyczynek do interpretacji filozofii Nagardżuny jako wyznaczającej metafizyczne warunki możliwości praktyki buddyjskiej.
EN
The aim of this paper is to present two arguments against the dialectical interpretation of Nagarjuna's philosophy. This interpretation understands Nagarjuna's philosophy as a method of deconstruction, abstracting from Nagarjuna's own standpoint. The first argument refers to the metaphysical presuppositions of this method. The second argument refers to the positive statements asserted by Nagarjuna and focuses mainly on those concerning Buddhist practice. Furthermore, the conception of 'skillful means' and 'the two truths' will be discussed. The conclusion of this paper is that Nagarjuna's philosophy is based upon determining the conditions of the possibility of the Buddhist practice rather than on a dialectic without any metaphysical assumptions.
Journal
Year
Issue
42
Pages
227-246
Physical description
Contributors
author
References
 • D. Bastow, The first argument for sarvastivada, „Asian philosophy” 5 (2) 1995, s. 109–125.
 • G. Bugault, Logic and Dialectics in the Madhyamakakārikās, „Journal of Indian Philosophy” (11) 1983, s. 7–76.
 • Dharmamitra, Nagarajuna's Bodhisambhara, Kalavinka Press, Seattle 2008.
 • G. Dreyfus, Can a Mādhyamika Be a Skeptic? The Case of Patsab Nyimadrak, [w:] Moonshadows. Conventional Truth in Buddhist Philosophy, The Cowherds (red.), Oxford University Press, Nowy Jork 2011, s. 89–114.
 • J.L. Garfield, Dependent Arising and Emptiness of Emptiness. Why Did Na-garjuna Start with Causation?, „Philosophy East and West” 44 (2) 1994, s. 219–250.
 • J.L. Garfield, The Fundamental Wisdom of the Middle Way. Nāgārjuna's Mūlamadhyamakakārikā, Oxford University Press, Nowy Jork 1995.
 • J.L. Garfield, G. Priest, Nāgārjuna and the Limits of Thought, „Philosophy East and West” (53) 2003, s. 1–21.
 • L. Geldsetzer, Zhong Lun, Nagarjuna. Die Lehre von der Mitte. Chinesisch-Deutsch, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2010.
 • K.K. Inada, Nāgārjuna. A Translation of his Mūlamadhyamakakārikā with and Introductory Essay, The Hokuseido Press, Tokio 1970.
 • R.R. Jackson, Upāya, [w:] Encyclopedia of Buddhism, R.E. Buswell, Jr. (red.), Macmillan, Nowy Jork 2004, s. 871–872.
 • K. Jakubczak, Filozoficzne szkoły buddyzmu mahajany – madhjamaka i jogaczara, [w:] Filozofia Wschodu, B. Szymańska (red.), WUJ, Kraków 2001.
 • K. Jakubczak, Madhjamaka Nagardżuny. Filozofia czy terapia?, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.
 • D.J. Kalupahana, Mūlamadhyamakakārikā of Nāgārjuna, Motilal Banarsidass, Deli 1991.
 • T.P. Kasulis, Philosophy as Metapraxis, [w:] Discourse and Practice, F. Reynolds, D. Tracy (red.), State University of New York Press, Albany 1992.
 • K. Lang, Madhyamaka School, [w:] Encyclopedia of Buddhism, R.E. Buswell, Jr. (red.), Macmillan, Nowy Jork 2004, s. 479–485.
 • C. Lindtner, Nagarjuniana. Studies in the Writings and Philosophy of Nagarjuna, Motilal Banarsidass, Deli 1982.
 • T.R.V. Murti, Saṁvṛti and Paramārtha in Mādhyamika and Advaita Vedānta, [w:] The problem of two truths in Buddhism and Vedānta, M. Sprung (red.), D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1973, s. 9-26.
 • T.R.V. Murti, Nagarjuna's Refutation of Motion and Rest, [w:] Studies in Indian Thought, H.G. Coward (red.), Motilal Banarsidass, Deli 1985, s. 154-161.
 • G. Newland, T.J.F. Tillemans, An Introduction to Conventional Truth, [w:] Moonshadows. Conventional Truth in Buddhist Philosophy, The Cowherds (red.), Oxford University Press, Nowy Jork 2011, s. 3–22.
 • G. Priest, Taking Conventional Truth Seriously: Authority regarding Deceptive Reality, [w:] Moonshadows. Conventional Truth in Buddhist Philosophy, The Cowherds (red.), Oxford University Press, Nowy Jork 2011, s. 23–38
 • A. Przybysławski, Buddyjska Filozofia Pustki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 • R.H. Robinson, Did Nagarjuna Really Refute All Philosophical Views?, „Philosophy East and West” 22 (3) 1972, s. 325–331.
 • N. Ronkin, Early Buddhist Metaphysics, Rutlege Curzon, Nowy Jork 2005.
 • D.S. Ruegg, Does the Madhyamika have a thesis and philosophical position?, [w:] Buddhist Logic and Epistemology, B.K. Matilal, R.D. Evans (red.), D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1986, s. 229–237.
 • J. Schroder, Nagarjuna and the Doctrine of „Skillfull Means”, „Philosophy East and West” 50 (4) 2000, s. 559–583.
 • F.J. Streng, Emptiness - A Study in Religious Meaning, Abingdon Press, Nashville 1967.
 • F.J. Streng, The Significance of Pratītyasamutpāda for Understanding the Relationship between Saṁvṛti and Paramārthasatya in Nāgārjuna, [w:] The problem of two truths in Buddhism and Vedānta, M. Sprung (red.), D. Reidel Publishing Company, Dordrecht 1973, s. 27–39.
 • J. Westerhoff, The Dispeller of Disputes. Nāgārjuna's Vigrahavyāvartanī, Oxford University Press, Nowy Jork 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76b6586e-aa59-458a-9620-de573e1d9951
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.