Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 233 | 139-147

Article title

Bariery wdrożenia marketingu relacji w polskich przedsiębiorstwach

Authors

Content

Title variants

EN
Factors limiting implementation of relationship marketing among polish companies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest wskazanie czynników, które obecnie utrudniają wdrożenie koncepcji marketingu relacji w polskich przedsiębiorstwach. Scharakteryzowano cztery takie czynniki: menedżerską orientację na zyski w krótkim okresie, wielkość przedsiębiorstwa, specyficzne cechy polskiej kultury narodowej oraz rosnące znaczenie Internetu jako kanału komunikacji marketingowej. Artykuł ten zachęca do przyjęcia krytyczno-konstruktywnej postawy wobec marketingu relacji jako koncepcji działań na rynku, która nie jest w pełni uniwersalna.
EN
The aim of the paper is to identify factors that limit implementation of relationship marketing in Polish companies. The paper discusses four factors: management’s orientation at short-term profit, companies’ size, specific features of Polish national culture and growing importance of Internet as marketing communication channel. The paper calls for critical and constructive approach towards relationship marketing as the marketing concept that is not fully universal.

Year

Volume

233

Pages

139-147

Physical description

Contributors

References

 • Batorski D. (2013), Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania (PL), „Contemporary Economics”, 7(4).
 • Berger M., Mitręga M. (2014), Uwarunkowania skutecznego zarządzania konfliktem w relacjach przedsiębiorstwa z reklamującym, „Marketing i Rynek” (2), s. 9-14.
 • Berry L.L. (1983), Relationship Marketing [w:] L.L. Berry, L. Shostack, G.D. Upah (eds.), Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago, s. 25-28.
 • Dwyer F.R., Schurr P.H., Oh S. (1987), Developing Buyer – Seller Relationships, „Journal of Marketing”, 51, s. 11-27.
 • Furtak R. (2003), Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2010), Cultures and Organizations: Software of the Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival, McGraw-Hill, New York.
 • Mitręga M. (2005a), Marketing relacji: teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
 • Mitręga M. (2005b), Pomiar relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem, „Marketing i Rynek” (2), s. 2-7.
 • Mitręga M. (2006), Building Strong Relationships between Services' Providers and Consumers: Evidence from Poland, „Transformations in Business & Economics”, 5(2), s. 148-162.
 • Mitręga M. (2008), Determinanty korzystnych relacji z klientami. W poszukiwaniu różnych strategii marketingu relacji na rynku B2B, „Marketing i Rynek” (3), s. 13-19.
 • Obłój K., Zdziarski M. (2004), Wyzwania stojące przed prezesami firm w 2005 roku, „Harvard Business Review Polska” (21).
 • Otto J. (2001), Marketing relacji: koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa.
 • Palmatier R.W., Dant R.P., Grewal D. (2007), A Comparative Longitudinal Analysis of Theoretical Perspectives of Interorganizational Relationship Performance, „Journal of Marketing”, 71(4), s. 172-194.
 • Palmatier R.W., Dant R.P., Grewal D., Evans K.R. (2006), Factors Influencing the Effectiveness of Relationship Marketing: A Meta-analysis, „Journal of Marketing”, 70(4), s. 136-153.
 • Palmatier R.W., Houston M.B., Dant R.P., Grewal D. (2013), Relationship Velocity: Toward A Theory of Relationship Dynamics, „Journal of Marketing”, 77(1), s. 1-49.
 • Palmer A.J. (1996), Relationship Marketing: A Universal Paradigm or Management Fad? „The Learning Organization”, 3(3), s. 18-25.
 • Rudawska E. (2005), Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 • Samaha S.A., Palmatier R.W., Dant R.P. (2011), Poisoning Relationships: Perceived Unfairness in Channels of Distribution, „Journal of Marketing”, 75(3), s. 99-117.
 • Żabiński L. (2001), Paradygmaty współczesnego marketingu. O niektórych aspektach identyfikacyjnych [w:] Marketing u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin prof. J. Altkorna, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • [www 1]: https://www.ama.org/publications/JournalOfInternationalMarketing/Pages/jimcall-for-papers-relationship-marketing.aspx

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-76b69bdd-9132-4ada-b671-23f8fe171fe5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.