PL EN


2016 | 26 | 2 | 35-56
Article title

Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych w Polsce (wybrane aspekty)

Authors
Title variants
EN
Excise Tax on the Intra-Community Acquisition of the Vehicle in the Tax Authorities Practice and Administrative Courts in Poland (Selected Aspects)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka artykułu dotyka praktycznego zagadnienia związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem pojazdu i jego kwalifikacji do właściwej pozycji Scalonej Nomenklatury. Poruszane kwestie są o tyle istotne, że bardzo często dochodzi do wydawania przez organy celne i sądy administracyjne odmiennych decyzji i orzeczeń na bazie takich samym stanów faktycznych i prawnych. Z tego też względu autorka podjęła próbę opisu działania tak organów i sądów, jak i podatników zobowiązanych do uiszczenia podatku akcyzowego, w razie zaliczenia pojazdu do pozycji CN 8703, mimo istnienia uzasadnionych podstaw zaliczenia pojazdu do pozycji CN 8704, co powoduje niebagatelne skutki prawne dla podatnika, tj. nie rodzi zobowiązania podatkowego.
The problem of the presented article concerns practical issues related to the intra-Community acquisition of a vehicle and its eligibility for the correct position of the Combined Nomenclature. The issues discussed in the article are of such importance that it often comes to the situation, in which the customs authorities and administrative courts take different decisions and judgments based on the same facts and law. Regarding the fact, the author has made an attempt to describe actions of such authorities and courts, as well as taxpayers liable to pay excise duty if the vehicle calls for CN heading 8703, although there are reasonable grounds for the vehicle to call for CN heading 8704, resulting in considerable legal consequences for the taxpayer, i.e. it does not bear the tax liability.
Year
Volume
26
Issue
2
Pages
35-56
Physical description
Contributors
author
  • II Katedra Prawa Cywilnego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
  • Biały Aneta, Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu według regulacji prawnych obowiązujących w Polsce (wybrane aspekty), „Roczniki Nauk Prawnych” 25 (2015), nr 2, s. 7-20.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76ba27fb-a79a-4e06-a678-a4aa81211282
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.