PL EN


2017 | 4 | 151-165
Article title

Realizm polityczny Carla von Clausewitza a sprawa polska

Content
Title variants
EN
Carl Clausewitz’s Realism and the „Polish Case”
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja i krytyczne omówienie poglłdów generała Carla von Clausewitza, na temat polskiej niepodległości oraz samych Polaków. W tym celu została wykorzystana dostępna literatura żródłowa w postaci jego głównej pracy, którą jest traktat O wojnie oraz szeregu nieznanych szerzej pism wojskowych, politycznych i historycznych. Wykorzystane zostały również wybrane fragmenty korespondencji oraz opinie uznanych autorów z literatury przedmiotu. Konkluzją jest stwierdzenie, że negatywna opinia Clausewitza na temat polskiej niepodległości wynika z konkretno-historycznej analizy podyktowanej wiernością autora pruskiej racji stanu.
EN
The aim of the article was to present and maintain critical dicussion of General Carl von Clausewitz’s views on Polish independence and Poles themselves. For this purpose, available source literature has been used in the form of his main work On War and a number of not well known military, political and historical writings. We also used are selected fragments of correspondence and opinions of recognized authors in the literature of the subject. The conclusion is that Clausewitz’s negative opinion on Polish independence stems from a concrete historical analysis dictated by the fidelity of the author of Prussian raison d’etat.
Year
Issue
4
Pages
151-165
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Bożejewicz, A. (2016). Carl von Clausewitz zawodowy wojskowy, teoretyk i...historyk, http://historia.org.pl/2016/07/03/carl-von-clausewitz- zawodowy-wojskowy-teoretiyk- -i-historyk/ (20.06.2017).
 • Cegielski, T. (1976). Poglądy na rozbiory Polski, „Kwartalnik Historyczny” LXXXIII, z. 3, 633-642.
 • Clausewitz von, C. (1812). List do Marie von Brühl z 15 maja 1812, za: Paret, P. (2007). Clausewitz and the State, Princeton: Princeton University Press.
 • Clausewitz von, C. (1992). Historical and Political Writings, Princeton: Princeton University Press.
 • Clausewitz von, C. (2007). O wojnie, Warszawa: Mireki.
 • Cormier, Y. (2014). Hegel and Clausewitz: Convergence on Method, Divergence on Ethics, „The International History Review” 36, 419–442.
 • Engels, F. (1962). Wybrane pisma wojskowe, Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • Górka, S. (2013). Doświadczenia wojen napoleońskich w życiu i myśli Carla von Clausewitza, „Politeja” 26, 53-83.
 • Górka, S. (2014). Problem instytucji wojskowych w szkicach politycznych Carla von Clausewitza w latach 1816-1823, „Politeja” 32, 261-286.
 • Halhweg, W. (1960). Clausewitz, Lenin and Communist Military Attitudes Today, „Royal United Services Institution Journal” 105, 221-225.
 • Herberg-Rothe, A. (2007). Clausewitz Puzzle, Oxford: Oxford University Press.
 • Heuser, B. (2008). Czytając Clausewitza, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 • Paret, P. (1965). Clausewitz and the Nineteenth Century, [w:] M. Howard (red.). The Theory and Practice of War, London: Cassel.
 • Paret, P. (1970). An Anonymous Letter by Clausewitz on the Polish Insurrection of 1830-1831, „Journal of Modern History” 42, 184-190.
 • Paret, P. (2007). Clausewitz and the State, Princeton: Princeton University Pres.
 • Pugh, D. (2014). Clausewitz and the Polish Rising 1830-1831, https://www.academia.edu/9219820/Clausewitz_and_the_Polish_Rising_of_1830-1_draft_10_Nov_2014 (22.06.2017).
 • Raburski, T. (2012). Niccolo Machiavelli: klasyczny realizm i republikanizm, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 1, 111-119.
 • Zera, P. (2015). Carl von Clausewitz. Filozofia wojny i nowoczesna strategia, https://histmag.org/Carl-von-Clausewitz.-Filozofia-wojny-i-nowoczesna-strategia10827/3 (20.06.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-9078
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76bed9fc-92a5-4151-9ea7-cfddedd8a825
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.