PL EN


2014 | 2 (349) | 77-86
Article title

The Franchise Model of Business in the Pharmaceutical Market

Content
Title variants
PL
Franczyzowy model prowadzenia działalności na rynku farmaceutycznym
RU
Франчайзинговая модель осуществления деятельности на фармацевтическом рынке
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article is an attempt to determine the possibilities and opportunities for implementation of the developmental strategy with the use of the model of franchise cooperation in the pharmaceutical market. In her research, the author used the desk research method and, in particular, the analysis of industry’s data. She presented the degree of development of franchise ties in the pharmacy market in Poland. There are also indicated the determinants of the use of franchise in the pharmacy market in Poland. Next, the author carried out conclusion-drawing relating to the perspectives of development of the market in question in Poland with a particular consideration of franchise ties taking place in it. The article is characterised with practical and social implications as regards extending the knowledge of the possibilities to use franchise in the pharmaceutical industry.
PL
Niniejszy artykuł jest próbą określenia możliwości i szans realizacji strategii rozwoju z wykorzystaniem modelu współpracy franczyzowej na rynku farmaceutycznym. Celem artykułu jest analiza i ocena rozwoju powiązań franczyzowych oraz określenie uwarunkowań i perspektyw rozwoju franczyzy na rynku farmaceutycznym. W badaniu wykorzystano metodę desk research, a w szczególności analizę danych branżowych. Przedstawiono stopień rozwoju powiązań franczyzowych na rynku aptecznym w Polsce. Wskazano także uwarunkowania wykorzystania franczyzy na rynku aptecznym w Polsce. Następnie przeprowadzono wnioskowanie odnoszące się do perspektyw rozwoju opisywanego rynku w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem powiazań franczyzowych na nim funkcjonujących. Artykuł charakteryzuje się implikacjami praktycznymi i społecznymi w zakresie zwiększania wiedzy o możliwościach wykorzystania franczyzy w the pharmaceutical business.
RU
Статья представляет собой попытку определить возможности и шансы осуществления стратегии развития с использованием модели франчайзингового сотрудничества на фармацевтическом рынке. Цель статьи – провести анализ и оценить развитие франчайзинговых связей, а также определить обусловленности и перспективы развития франшизы на фармацевтическом рынке. В изучении использовали метод кабинетных исследований, в особенности же анализ отраслевых данных. Представили степень развития франчайзинговых связей на аптечном рынке в Польше. Указали тоже обусловленности использования франшизы на этом рынке. Затем провели умозаключение, касающееся перспектив развития рассматриваемого рынка в Польше с особым учетом франчайзинговых связей, выступающих на нем. Статья характеризуется практическими и социальными импликациями в области повышения знаний о возможностях использования франчайзинга в фармацевтической отрасли.
Year
Issue
Pages
77-86
Physical description
Dates
published
2014-03-2014-04
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Data of the European Franchise Federation, http://www.eff-franchise.com [access: 16.12.2013].
 • Data of the firm Profit System Sp. z o.o. [access: 10.02.2014].
 • Data of the firm IMS Polska Sp. z o.o. [access: 15.08.2013].
 • Liczba aptek prawie bez zmian, http://www.rynekaptek.pl [access: 11.02.2014].
 • Raport o franczyzie w Polsce 2013, Profit System Sp. z o.o., Warsaw 2013.
 • Ziółkowska M. (2010), Franczyza. Nowoczesny model rozwoju biznesu, CeDeWu, Warsaw.Data of the European Franchise Federation, http://www.eff-franchise.com [access: 16.12.2013].
 • Data of the firm Profit System Sp. z o.o. [access: 10.02.2014].
 • Data of the firm IMS Polska Sp. z o.o. [access: 15.08.2013].
 • Liczba aptek prawie bez zmian, http://www.rynekaptek.pl [access: 11.02.2014].
 • Raport o franczyzie w Polsce 2013, Profit System Sp. z o.o., Warsaw 2013.
 • Ziółkowska M. (2010), Franczyza. Nowoczesny model rozwoju biznesu, CeDeWu, Warsaw.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76c0daa4-0a06-4177-8997-96bfffc58f3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.