PL EN


2018 | 4 | 313-319
Article title

Prevention of diabetes in primary healthcare based on the health policy program for early detection and prevention of diabetes and its complications in working individuals in the Lubusz province

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Contributors
References
 • World Health Organization. Global Report on Diabetes 2016. Geneva: WHO; 2016.
 • International Diabetes Federation. ID F Diabetes Atlas. 8th ed. Brussels: International Diabetes Federation; 2017 [cited 14.04.2018].Available from UR L: http://www.diabetesatlas.org/resources/2017-atlas.html.
 • Rutkowski M. Bandosz P, Czupryniak L, et al. Prevalence of diabetes and impaired fasting glucose in Poland – the NAT POL 2011 Study.Diabet Med 2014; 31(12): 1568–1571.
 • Cukrzyca w Polsce – pierwsze kompletne i wiarygodne opracowanie. Analizy Komitetu Zdrowia Publicznego PAN [cited 14.04.2018].Available from UR L: http://www.instytutpwn.pl/cukrzyca-w-polsce-analiza-komitetu-zdrowia-publicznego-pan/ (in Polish).
 • Zdrojewski T, Rutkowski M, Bandosz P, et al. Prevalence and control of cardiovascular risk factors in Poland. Assumptions and objectives of the NAT POL 2011 Survey. Kardiol Pol 2013; 71(4): 381–392.
 • Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ. Załącznik nr 1 do pisma znak: WSOZ -II .0123.28.2018 (unpublished data) (in Polish).
 • Tabák AG, Herden C, Rathmann W, et al. Prediabetes: a high-risk state for developing diabetes. Lancet 2012(16); 379(9833): 2279–2290.
 • Knowler WC, Fowler SE, Hamman RF, et al. 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Lancet 2009; 374(9702): 1677–1686.
 • Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2015. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabet Klin 2017; 3(supl. A): A6 (in Polish).
 • Santaguida PL, Balion C, Hunt D, et al. Diagnosis, prognosis and treatment of impaired glucose tolerance and impaired fasting glucose.Summary. In: AHRQ Evidence Report Summaries. Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality; 2005.
 • Zasady postępowania w cukrzycy. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 2011.Łódź: Wydawnictwo „AKTIS ”; 2011: 14 (in Polish).
 • Program polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania oraz zapobiegania rozwojowi cukrzycy i jej powikłaniom wśród osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących teren województwa lubuskiego. Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Z ielonej Górze [cited 14.04.2018]. Available from UR L: lubuskie.pl/uploads/pliki/Biuro_prasowe/ pliki2016/Zał (in Polish).
 • Sapilak BJ, Mastalerz-Migas A, Pokorna-Kałwak D. Wykorzystanie karty FINDRIS C jako narzędzia oceny ryzyka rozwoju cukrzycy w populacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym. Fam Med Prim Care Rev 2014; 16(2): 158–160 (in Polish).
 • Schwarz PE, Li J, Lindstrom J, et al. Tools for predicting the risk of type 2 diabetes in daily practice. Horm Metab Res 2009; 41(2): 86–97.
 • St Vincent Declaration 1989. Diabetes care and research in Europe: the St Vincent Declaration. Diabetic Med 1990; 7: 360.
 • Zawada-Targoni S. Ogłoszenie Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie intensyfikacji walki z cukrzycą – zwycięstwo dla dobra chorych. Med Metabol 2007; 2: 8–9 (in Polish).
 • Zwalczanie epidemii cukrzycy w U E. P7_TA (2012)0082. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie działania w walce z epidemią cukrzycy w U E (2011/2911 (RS P)); Dz.U.UE.C.2013.251E.47 (2013/C 251 E/09) [cited 14.04.2018]. Available from UR L: http://www.lex.pl/akt/- /akt/dz-u-ue-c-2013-251e-47 (in Polish).
 • Ministerstwo Zdrowia. Departament Polityki Zdrowotnej. Program polityki zdrowotnej. Program prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce na lata 2006–2008 [cited 14.04.2018]. Available from UR L: http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index (in Polish).Ministerstwo Zdrowia. Narodowy Program zwalczania chorób cywilizacyjnych. Moduł II – Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2010–2011 [cited 14.04.2018]. Available from UR L: http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/program_10062010.pdf (in Polish).
 • Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym. Moduł II – Narodowy Program Profilaktyki i Edukacji Diabetologicznej na rok 2012 Ministerstwo Zdrowia. Programy Zdrowotne [cited 14.04.2018]. Available from UR L: http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ ma_struktura/docs/program_10062010.pdf (in Polish).
 • Gerstein HC, Santaguida P, Raina P, et al. Annual incidence and relative risk of diabetes in 22 people with various categories of dysglycemia:a systematic overview and meta-analysis of prospective studies. Diabetes Res Clin Pract 2007; 78(3): 305–312.
 • Madhuvrata P, Govinden G, Bustani R, et al. Prevention of gestational diabetes in pregnant women with risk factors for gestational
 • Witek J, Witek P, Pańkowska E. Insulinooporność u dzieci. Pediatric Endocrinol Diab Metabol 2011; 17(4): 206–213 (in Polish)
 • Wójtowicz-Chomicz K, Borzęcki A. Czy wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie występuje zjawisko otyłości? Fam Med Prim Care Rev 2011; 13(2): 251–253 (in Polish).
 • Kurczewska-Michalak M, Kardas P. The knowledge of selected cancer prevention methods among Polish outpatients. Fam Med Prim Care Rev 2017; 19(3): 235–238.
 • Płaczkowska S, Kokot I, Pawlik-Sobecka L, et al. Wskaźniki insulinooporności wśród studentów wrocławskich uczelni – doniesienie wstępne. Fam Med Prim Care Rev 2013; 15(3): 370–371 (in Polish)..
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76c2e183-0ede-4bf9-a6b8-b97171d7cdf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.