PL EN


2012 | 1 | 1 | 113-123
Article title

Zmiany w polskim prawie antymonopolowym w latach 2010-2011 (cz. I)

Authors
Content
Title variants
EN
Review of changes to Polish competition law in 2010-211 (part 1)
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
113-123
Physical description
Dates
published
2012-04-21
Contributors
author
  • Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku
References
  • Banasiński C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
  • Jurkowska A., Skoczny T., Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konkurencji [w:] Jurkowska A., Skoczny T. (red.), Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2007
  • Jurkowska-Gomułka A., Polish Antitrust Legislation and Case Law Review 2010, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2011, vol.4(5)
  • Materna G., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów a wykonywanie praw autorskich, KPPubl. 2002, nr 4
  • Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76c8f2e9-8d46-4c64-96e2-24869fca019a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.