PL EN


2015 | 4 | 237-266
Article title

Dzieje parafii unickiej pw. św. Michała w Łosińcu do 1875 roku

Content
Title variants
EN
The following work depicts the running of the Visitation of the Blessed Virgin Mary Uniate Parish in Łosiniec since its formation until its liquidation in the 1875.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The introduction of the article contains the parish geographical location, its size and the place within the Church hierarchical structure. Having analyzed post- visit inspection protocols by Chelm Bishops as well as statistical specifications the look, fittings and ancillary equipment of the parish church and its affiliated churches was recounted. As far as possible the look of vicarage and ancillary buildings was introduced as well. Not only was the list of 19 clergy recreated but also the Orthodox church benefice was defined. The other part render the number of worshipers as well as the number of Holy Communion receivers.
Keywords
Year
Issue
4
Pages
237-266
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Janusz Peter, MD Tomaszów Regional Association, Poland
References
 • Źródła dziejowe, Tom XVIII, Część I, Polska XVI wieku pod względem geograficzno – statystycznym, Tom VII, Część I, Ziemie Ruskie. Ruś Czerwona, oprac. A. JABŁONOWSKI (1902), Warszawa.
 • BIEŃKOWSKI L. (1988), Diecezja prawosławna, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, R. ŁUKASZYŃSKI, L. BIEŃKOWSKI, F. GRYGLEWICZ (red.), Lublin, kol. 132.
 • BIEŃKOWSKI L. (1970), Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce, [w:] Kościół w Polsce, t. 2, J. KŁOCZOWSKI (red.), Kraków, 781 - 1050.
 • BRÜCKNER A. (1990), Encyklopedia staropolska, t. 1, Warszawa.
 • Czterechsetlecie zawarcia Unii Brzeskiej 1596-1996. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 28-29 listopada 1996 r., S. ALEXANDROWICZ, T. KEMPA (red.), Toruń 1998.
 • Дарье болезнь (1989), [w:] Кpаткая медuцuнская энцuклопедя. Cоветская Енцuклопедя, т. 1, Москва, с. 357.
 • DYDYCZ A.P. (2004), Opisanie odnalezienia relikwii św. Jozafata Kuncewicza na tle jego życia oraz dziejów doczesnych szczątków, „Rocznik Bialskopodlaski”, 12, 159 - 176.
 • DYLĄGOWA H. (1996), Dzieje unii brzeskiej (1596-1918), Warszawa-Olsztyn.
 • DYLĄGOWA H. (1989), Unia brzeska i unici w Królestwie Polskim, Warszawa.
 • DĘBSKI K. (1993), Bohaterstwo unitów podlaskich (1875-1905), Warszawa.
 • Kościół unicki w Rzeczypospolitej, W. WALCZAK (red.), Białystok 2010.
 • FRYKOWSKI J. (2014), Dzieje parafii unickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Maziłach w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych, „Historia i Świat”, 3, 137 - 154.
 • FRYKOWSKI J. (2015), Z dziejów parafii unickiej p.w. Wniebowzięcia Pańskiego w Szarowoli w świetle XVIII-wiecznych wizytacji kościelnych (Maszynopis złożony w Redakcji Biblioteki Muzea i Archiwa Kościelne)
 • GIL A. (1999), Prawosławna Eparchia Chełmska do 1596 r., Lublin.
 • GIL A. (2000), Chełmskie diecezje obrządku wschodniego. Zagadnienia organizacji terytorialne w XVII i XVIII wieku, [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, S. STĘPIEŃ (red.), Przemyśl, 29 - 61.
 • GIL A. (2005), Chełmska diecezja unicka 1596-1810. Dzieje i organizacja. Studia i materiały
 • z dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczpospolitej, Lublin.
 • GIL A. (2005a), Chełmska Diecezja Unicka w okresie rządów biskupa Jakuba Suszy (1649-1687), [w:] Sztuka sakralna i duchowość pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie (Materiały z Międzynarodowej Konferencji „Sztuka Sakralna Pogranicza”, Lublin 13-15.10.2005 r.), S. BATRUCH, R. ZILIONKO (red.), Lublin, 61 - 66.
 • GLOGER Z. (1985), Encyklopedia staropolska, t. 2, Warszawa.
 • GÓRAK J. (1986), Kościoły drewniane Zamojszczyzny, Zamość.
 • GÓRAK J. (2004), Dawne cerkwie drewniane w dawnym województwie zamojskim, Zamość.
 • Dziedzictwo Unii Brzeskiej, M. ZEMŁO, R. DOBROWOLSKI (red.), Lublin/Supraśl 2012.
 • IHNATOWICZ I. (1967), Vademecum do badań nad historia XIX i XX wieku, cz. I, Warszawa.
 • JAWOR G. (2004), Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym Średniowieczu, Lublin.
 • JOUGAN A. (1958), Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań/Warszawa/Lublin.
 • KANIA J. (1988), Diecezja unicka, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, R. ŁUKASZYŃSKI, L. BIEŃKOWSKI, F. GRYGLEWICZ (red.), Lublin, kol. 134.
 • KARBOWNIK M. (1988), Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285- 1918, Lublin.
 • KOŚĆ J. (1988), Słownictwo regionalne w XVII-XVIII- wiecznych księgach miejskich wschodniej Lubelszczyzny, [w:] Studia językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich, t. 13, W. BORYŚ (red.), Wrocław, 57 - 102.
 • KOŁBUK W. (1992), Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835-1875, Lublin.
 • KOŁBUK W. (1998), Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin.
 • KOSSOWSKI A. (1939), Blaski i cienie unii kościelnej w Polsce w XVII i XVIII w., [w:] Księga pamiątkowa ku czci J.E.X. Biskupa Macieja Fulmana, cz. 3, Lublin.
 • KUKLO C. (2009), Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa.
 • LIKOWSKI E. (1907), Unia brzeska, Warszawa.
 • LEWANDOWSKI J. (2007), Greckokatolicka diecezja chełmska w realiach polityczno-ustrojowych Księstwa Warszawskiego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia”, 57, 77 - 84.
 • LINDE S. B. (1860), Słownik języka polskiego, t. 6, Lwów.
 • MARKUNAS A., UCZITIEL T. (2001), Popularny słownik sakralizmów polskich i ukraińskich, Poznań.
 • MIRONOWICZ A. (1993), Struktura organizacyjna kościoła prawosławnego w Polsce w X-XVIII wieku, [w:] Kościół prawosławny w Polsce dawniej i dziś, L. ADAMCZUK, A. MIRONOWICZ (red.), Warszawa, 48 - 58.
 • NARBUTT O. (1979), Historia i typologia ksiąg liturgicznych bizantyńsko-słowiańskich. Zagadnienie identyfikacji według kryterium treściowego, Warszawa.
 • NOWODWORSKI M., (1892) Parafia, [w:] Encyklopedia kościelna, M. NOWODWORSKI (red.), Warszawa, 200.
 • PAŃCZUK B. (2004), Księgi liturgiczne, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, A. SZOSTEK, E. ZIEMANN, R. SAWA, K. GÓŹDŹ, J. HERBUT, S. OLCZAK, R. POPOWSKI (red.), Lublin, kol. 110.
 • ПOВOPOЗНИК М. (1988), Aльбoм укpaїнcьких цepкoв. Зaкapпaття, Лeмкiвщинa, Хoлмщинa тa Пiдяшшя, Лoндoн.
 • PÓŁĆWIARTEK J. (1974), Z badań nad rolą gospodarczo-społeczną plebanii na wsi pańszczyźnianej ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI-XIX wieku, Rzeszów.
 • ϹЛОБОДЯН B. (2005), Церкви Холмскоі епархії, Львів.
 • SENIUK B. M. (2000), Osiemnastowieczna terminologia z zakresu architektury i sztuki cerkiewnej oraz organizacji kościoła wschodniego. Materiały do słownika na podstawie protokołów wizytacyjnych Eparchii Włodzimierskiej, [w:] Polska Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, t. 5, S. STĘPIEŃ (red.), Przemyśl, 309 - 346.
 • Słownik polsko-cerkiewnosłowiańsko-ukraiński Teodora Witwickiego z połowy XIX wieku, oprac. J. DZENDZELIWSKI (1997), Warszawa.
 • Słownik Języka Polskiego przez M. Bogumiła Samuela Linde (1811), Tom II, Część II, P., Warszawa.
 • SNELA B. (2002), Kolory liturgiczne, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, B. MIGUT, A. SZOSTEK, R. SAWA, K. GWÓŹDŹ, J. HERBUT, S. OLCZAK, R. POPOWSKI (red.), Lublin, , kol. 385 - 386.
 • STRADOMSKI J. (2003), Spory o wiarę grecką w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków.
 • SONDEL J. (1997) , Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków.
 • SZYMAŃSKI J. (2005), Nauki pomocnicze historii, Warszawa.
 • TURNAU I. (1999), Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w., Warszawa.
 • Unia brzeska. Materiały z radomskiego sympozjum, A. HEJDA (red.), Radom 1998.
 • Unia brzeska, geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, R. ŁUŻNY, F. ZIEJKO, A. KĘPIŃSKI (red.), Wrocław 1994.
 • VODNIK F. (1997), Słownik polsko-słoweński, Ljubljana.
 • Wielka encyklopedia Polski, t. 4, M. KAROLCZUK-KĘDZIERSKA (red.), Kraków 2004.
 • WIŚNIOWSKI E. (1965), Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne, Warszawa.
 • WIŚNIOWSKI E. (1966), Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów reformacji, [w:] Kościół w Polsce, t. 1, J. KŁOCZOWSKI (red.), Kraków, 237 - 238.
 • WIŚNIOWSKI E. (1969), Kościół parafialny i jego funkcje społeczne w średniowiecznej Polsce, „Studia Theologica Varsaviensia”, 7, 197 - 238.
 • WÓJCIK E. (1989), Fundacja, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, L. BIEŃKOWSKI (red.), Lublin, kol. 760 - 761.
 • ZAJDA A. (1979), Nazwy staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat (do 1600 roku), Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76cfd295-cdb5-459d-93a5-8600dc5d68c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.