PL EN


2018 | 522 | 54-65
Article title

Rachunek przepływów pieniężnych w ocenie pozycji finansowej przedsiębiorstwa

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dodatni wynik finansowy i kapitał to podstawowe determinanty funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego. To zarazem istotne kategorie rachunkowości finansowej, uzależnione od przepływu środków pieniężnych. Informacja o wpływach i wydatkach przedsiębiorstwa stanowi uzupełnienie analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat, a przede wszystkim pozwala na ocenę prawidłowości gospodarowania środkami pieniężnymi. Celem artykułu jest weryfikacja pozycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych. Zmierzając do osiągnięcia celu, omówiono zagadnienia dotyczące cash flow, nadwyżki finansowej oraz strumieni przepływu środków pieniężnych. Aby wspomóc proces wnioskowania, zbudowano wskaźniki struktury przepływów pieniężnych, wydajności gotówkowej i wystarczalności gotówkowej. Podjęta problematyka badawcza oraz postawiony cel zdeterminowały wybór metod badawczych. Wykorzystano: studia literaturowe, analizę i wnioskowanie. Zastosowano także studium przypadku.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-76dfbf41-d56d-4102-a0ad-635ad7aeb7f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.