PL EN


2019 | 3 | 289-295
Article title

Obligatory protective vaccinations and the implementation of parental authority: a study of judicial decisions in the area of legal liability

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
Obligatory protective vaccinations and the implementation of parental authority: a study of judicial decisions in the area of legal liability
Keywords
Contributors
References
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 r. nr 234, poz. 1570) (in Polish).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2017, II GSK 2398/15 (in Polish).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2018, II OSK 1089/16 (in Polish).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U 2008 nr 182, poz. 1086) (in Polish).
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i R zeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52, poz. 417) (in Polish).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r.,przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483) (in Polish).
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2019, VII SA /Wa 2675/18 (in Polish).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2014, OSK 338/13 (in Polish).
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w K rakowie z dnia 25 kwietnia 2012, III SA /Kr 901/11 (in Polish).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz.U. 2002 nr 237, poz. 2018) (in Polish).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2018, II OSK 2435/17 (in Polish).
 • Ustawa z dnia 26 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9, poz. 69) (in Polish).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia12 czerwca 2014, II OSK 97/13 (in Polish).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 1966 nr 24, poz. 151) (in Polish).
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2017, VII SA /Wa 819/16 (in Polish).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2019, II OSK 367/17 (in Polish).
 • Dukiet-Nagórska T. Uwagi na temat Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. nr 126, poz. 1384). Prawo Med 2002; 11(26): 24–25 (in Polish).
 • Ustawa z dnia 21 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12, poz. 114) (in Polish).
 • Karczewska-Kamińska N. Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta. WKP 2018, LE X [cited 8.06.2019]. Available from URL : https://sip.lex.pl/#/monograph/369436235/2/karczewska-kaminska-natalia-przymus-leczenia-i-inne-interwencjemedyczne-bez-zgody-pacjenta?keyword=Karczewska-Kamińska%20Przymus%20leczenia%20i%20inne%20interwencje%20medyczne% 20bez%20zgody%20pacjenta&cm=SFIRST (in Polish).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2011, II OSK 32/11 (in Polish).
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19 lipca 2017, II C 1555/15 (in Polish).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 kwietnia 1975 r., II CR 140/75 [unreleased] (in Polish).
 • Filar M, Krześ S, Marszałkowska-Krześ E, et al. Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej. Warszawa: LexisNexis; 2004 [cited 8.06.2019]. Available from URL : https://sip.lex.pl/#/monograph/369144492/109/filar-marian-i-in-odpowiedzialnosc-lekarzy-izakladow-opieki-zdrowotnej?keyword=Filar%20%20Krześ%20%20Marszałkowska-Krześ%20Odpowiedzialność%20lekarzy%20i%20 zakładów%20opieki%20zdrowotnej&cm=SFIRST (in Polish).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2016, V KK 306/15 (in Polish).
 • Kosonoga-Zygmunt J. Glosa do wyroku SN z dnia 8 stycznia 2016 r., V KK 306/15 Prokuratura i Prawo 2016/11/170-181, LE X [cited 8.07.2019]. Available from URL : https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:og9hWg8PneAJ:https://pk.gov.pl/wp--content/uploads/2016/11/d0f977c055fc100d90e6a80621a2e4a7.doc+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (in Polish).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-770ab972-d425-49ea-9412-e71c93ccc26a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.