PL EN


2012 | X | 4 | 67-78
Article title

Religia w szkole. Aspekty historyczno-prawne

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Religion at school. The historical and legal aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Religious education in public schools has ceased to provoke such emotions and controversy as it did in 1990, when it was being officially re-introduced into the educational system. It is no longer contested so much, either, despite the fact that the question of teaching religion often recurs in all sorts of discussions and debates. However, it occurs there merely as an element of discourse touching upon broadly-conceived relations between the state and the Church, and also with reference to the place of religion within the public and sociocultural spheres. The presence of religion in the Polish school has been sanctioned for a few centuries now: the activity of the Commission for National Education, accepted – as it was – with some resistance, justified it, among others, with that teaching religion in reformed schools should not be neglected. Moreover, the reforms introduced by the Commission, which were underestimated at the beginning, later became the cornerstone of the Polish educational system, whose construction was considerably hampered due to the partitions. After regaining the independence, teaching of religion, both the Catholic one and those of other denominations was run at school from the very beginning, making an important element of the socio-patriotic rearing. That fact was reflected by successive legal acts that regulated questions of the educational-rearing nature. On the other hand, the authorities of the People’s Republic of Poland – although they formally maintained the legal state related to teaching of religion deriving from the Second Republic of Poland – in practice acted towards atheization of the Polish nation and eradication of religion from schools, which was almost successfully implemented in 1961. After 1989, attempts were made to have religion legally re-introduced into educational institutions and that not under the standard of novelty, but as a compensation for the many-century tradition. It seems justified, then, to follow the legal regulations concerning the Polish school system, especially that in the 20th century and also that of formation of mutual references of religious education and teaching organized in schools, beginning with the end of the 18th century.
Year
Volume
X
Issue
4
Pages
67-78
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Filozofii, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Opolski
References
 • Mrozowska Kamila. 1993. By Polaków zrobić obywatelami. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 • Pohoska Hanna. 1925. Sprawa oświaty ludu w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Kraków: M. Arct.
 • Sadowski Leonard N. 2004. „Ideał wychowawczy w szkołach Komisji Edukacji Narodowej (1773-94)”. Świdnickie Studia Teologiczne (1) : 397-404.
 • Janik Michał. 1924. Dzieje szkolnictwa polskiego z rzutem oka na jego przyszłość. Częstochowa: A. Gmachowski.
 • Koestler Nora. 1995. Kobiety polskie między społeczeństwem tradycyjnym a nowoczesnym – spojrzenie z zewnątrz. W Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zbiór studiów. Cz. 1, 30-31. Warszawa: DiG.
 • Szymański Andrzej. 2010. Sytuacja prawna Kościoła katolickiego w latach 1918-1965. W Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze publicznoprawnej w latach 1944-1965, 23-44. Uniwersytet Opolski.
 • Michel Patrick. 1995. Kultura religijna a szkoła: przypadek polski. W Szkoła czy parafia? Nauka religii w szkole w świetle badań socjologicznych, 65-73. Kraków: Nomos.
 • Adamczuk Lucjan. 1995. Zasięg nauczania religii w szkołach polskich w 1991 r. w świetle danych statystycznych. W Szkoła czy parafia? Nauka religii w szkole w świetle badań socjologicznych, 15. Kraków: Nomos.
 • Milerski Bogusław. 1998. Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
 • Mezglewski Artur. „Nauczanie religii w Polsce Ludowej”. Studia z Prawa Wyznaniowego (1) : 21-36.
 • Konopka Hanna. 1997. Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944-1961). Uniwersytet w Białymstoku.
 • Misztal Henryk. 2000. „Gwarancje prawa międzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnień rodziców do religijnego wychowania dzieci”. Studia z Prawa Wyznaniowego (1) : 5-20.
 • Godlewski Jerzy F. 1978. Kościół Rzymskokatolicki w Polsce wobec sekularyzacji życia publicznego (1944-1974). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dudra Stefan. 2004. „Nauczanie religii prawosławnej jako element wielokulturowości Środkowego Nadodrza”. Rocznik Lubuski 30 : 39-50.
 • Kongregacja ds. duchowieństwa. 1998. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań: Pallottinum.
 • Adamczak J. 2005. „Droga do wiary”. Opiekun. Dwutygodnik diecezji kaliskiej 18 (190) : [brak numerów stron].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77180fea-c843-4816-a58f-c509af57678e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.