PL EN


2015 | 37 | 183-198
Article title

Soziologische Begründung des Familien-Coachings

Content
Title variants
PL
Socjologiczne założenia coachingu rodzinnego
EN
Sociological guidelines of the family coaching
Languages of publication
DE PL EN
Abstracts
PL
Coaching rodzinny wpisuje się w system wsparcia funkcjonowania systemu rodzinnego, a także wsparcia potencjału tkwiącego w rodzinie. Zwraca się w nim uwagę na poszukiwanie równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym, a także na rolę satysfakcji i dobrej jakości życia małżeńskiego i rodzinnego. Na potrzebę takich działań wskazuje także socjologia rodziny, przedstawia praktykę społeczną bycia razem jako rzeczywistość relacji i praktyczne poradnictwo. Analizuje ona wielostronne i dynamiczne procesy dokonujęce się w rodzinach wykorzystując różne teorie i metody, pamiętając, że rodzina ma podwójny charakter: zarówno jako instytucja społeczna i jako indywidualnie kreowana forma życia. W poradnictwie rodzinnym uwzględnia się także kwestie partnerstwa i procesy, które dokonują się w rodzinach związane z takimi doświadczeniami jak: wybór zawodu, czy migracje.
EN
The family coaching is becoming part of a system of supporting functioning of the family system, as well as supporting the potential lying in the family. In it an attention is being returned for seeking the balance between the working life and family, as well as to the soil of satisfaction and the better quality of the marital and family life. To the need of such action also a sociology shows families, is describing the public practice of being together as reality of the relation and the practical counselling. She is analysing multilateral and dynamic processes dokonujęce oneself in families using different theories and methods, remembering that the family has double character: both as social institutions and as the individually created life form. In the family counselling also issues of the partnership and processes which are taking place are included in families associated with such experience as: the selection of an occupation, or migrations.
Keywords
Year
Volume
37
Pages
183-198
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Eichstät–Ingolstadt, Bawaria Niemcy
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
author
 • Katolicki Uniwersytet Eichstät–Ingolstadt, Bawaria Niemcy
References
 • Birgmeier B. R., Sozialpädagogisches Coaching. Theoretische und konzeptionelle Grundlagen und Perspektiven für Soziale Berufe, Juventa, München 2010.
 • Bachkirova T., Kauffman C., Many ways of knowing: how to make sense of different research perspectives in studies of coaching, „Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice“ 2008, 1 (2), 107-113.
 • Birgmeier B., Coaching research ist die Gegenwart – Coaching science die Zukunft: Utopie oder Realität? - ein Ausblick, in: Coachingwissen, B. Birgmeier (Red.), Wiesbaden 2011, 421-432.
 • Cox E., Bachkirova T., Clutterbuck D. (Red.), The complete handbook of coaching, Los Angeles 2010.
 • Drath K., Coaching und seine Wurzeln: Erfolgreiche Interventionen und ihre Ursprünge, Feiburg, München 2012.
 • Fischer–Epe M., Coaching: Miteinander Ziele erreichen. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch 2011.
 • Graf E. – M., Aksu Y., Pick I., Rettinger S. (Red.), Beratung, Coaching, Supervision, Multidisyiplinäre Perspektiven vernetzt, Wiesbaden Springer Fachmedien 2011.
 • Knecht A., Schubert F. Ch., Ressourcen – Einfuebrung in Merkmale, Theorien und Konzeptionen, in: Ressourcen im Sozialstaat und der Sozialen Arbeit, A. Knecht, F. Ch. Schubert, Stuttgart: Kohlhammer 2012, 15-41.
 • Surzykiewicz J., Kulesza M. (Red.), Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych, Warszawa 2013.
 • Coaching rodzinny. Innowacyjne podejcie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Ozorowski M., Najda A. (Red.), Łomża 2015.
 • Wegener R., Fritze A., Loebbert M., (Red.), Coaching entwickeln: Forschung und Praxis im Dialog, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-771a19e4-d5eb-4a0e-a051-11013bf3b458
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.