PL EN


2014 | 7/8 | 34-44
Article title

Edukacja wobec zmian gospodarczych

Content
Title variants
EN
Education to economic change
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Formuła tematyczna opracowania zakłada określenie najbardziej podstawowych zależności oddających istotę relacji: gospodarka–edukacja. Postanowiono wyróżnić i omówić następujące problemy strukturalne: 1. Gospodarka w kontekście cywilizacyjnym. 2. Dominujące kierunki współczesnych zmian gospodarczych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. 3. Obiektywna konieczność ciągłej modyfikacji rzeczywistości edukacyjnej do strategicznych zmian gospodarczych. 4. Pilne zadania w obszarze edukacji zawodowej i wyższej. W toku analiz interpretacyjnych Autor odwoływał się w miarę potrzeb do licznych opracowań literaturowych oraz innych źródeł. Ale nade wszystko kierował się własnym doświadczeniem i własną oceną analizowanych sytuacji i kontekstów.
EN
The purpose of theme formula of this study assumes to show and explain the most basic dependeces reflecting relations between economy and education. The following structural problems has been assigned and charactirised because of attitude that was expanded in this study. 1. The economy in the civilizational context. 2. The dominant trends of contemporary economic changes in global, regional and local scale. 3. The objective necessity of the educational reality permanent modification to strategic economic changes. 4. Especially urgent tasks in the vocational and higher education area. The Autor used a lot of scientific studies during his interpretative analysis. Bu first of all, he was guided by his own experience and own assessment the analyzed situations and problems.
Year
Issue
7/8
Pages
34-44
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-771b4550-507d-484c-b864-01b350fb23e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.