PL EN


2011 | 73 | 3-4 | 341-358
Article title

Architektura cerkwi unickich na Białorusi w kontekście wileńskiego baroku

Title variants
EN
Architecture of Greek Catholic-Churches in Belarus in the Context of Wilno Baroque
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Viewed against the late Baroque European system of architecture and fine arts, Wilno Baroque shows itself as a self-contained historical and cultural phenomenon, therefore it is unjustified to identify it with Rococo. This self-contained character of Wilno Baroque consisted not only in specific formal features, but also in the overall architectural character of the building, and in particular of the Greek-Catholic churches from around Połock-Witebsk and Słonim Regions. The formation of Wilno Baroque was strongly influenced by the ideology of the Uniate Church. The style ranged quite far. Brick churches in the Wilno Baroque style served as models for many wooden Uniate churches being raise within Belarusian Polesie.
Year
Volume
73
Issue
3-4
Pages
341-358
Physical description
Contributors
 • Institut Iskustvaviedenia, Etnografii i Folklora Nacjonalnoj Akademii Nauk Bielarusii, Mińsk
References
 • Boberski Wojciech, „Późnobarokowa cerkiew katedralna w Witebsku i jej rzymski pierwowzór”, Biuletyn Historii Sztuki, 2001, nr 1-2.
 • Bohdziewicz Piotr, O istocie i genezie baroku wileńskiego z drugiej i trzeciej ćwierci XVIII wieku, Prace i materiały sprawozdawcze Sekcji Historii Sztuki TPN w Wilnie, 1938/1939, t. III.
 • Bohdziewicz Piotr, „Kościół pobazyliański w Berezweczu”, Biuletyn Historii Sztuki, 1983, nr 3-4.
 • Цішкін Ігар, „Храм на Рынку ў Віцебску”, Віцебскі сшытак, 1996, nr 2.
 • Габрусь Тамара В., Мураваныя харалы. Сакральная архітэктура беларускага барокко, Мінск 2001.
 • Хмяльніцкая Людміла У. , З гісторыі Віцебскага базыльянскага кляштара, Віцебскі сшытак, 1996, nr 2.
 • Kałnin Walenty, „Nurt barokowy w twórczości J. S. Beckera, architekta domu Sapiehów”, [w:] Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku, Warszawa 1995.
 • Kowalczyk Jerzy, „Latynizacja i okcydentalizacja architektury grekokatolickiej w XVIII w.”, Biuletyn Historii Sztuki, 1980, nr 3-4.
 • Kowalczyk Jerzy, „Późnobarokowa architektura Wilna i jej europejskie związki”, Biuletyn Historii Sztuki, 1993, nr 2-3.
 • Lorentz Stanisław, Jan Krzysztof Glaubitz, architekt wileński XVIII wieku. Materiały do biografii i twórczości, Warszawa 1937.
 • Lorentz Stanisław, „O architekturze wileńskiej”, Biuletyn Historii Sztuki, 1993, nr 2-3.
 • Łopaciński Euzebiusz, Materiały do dziejów rzemiosła artystycznego w W. Ks. Litewskim XV-XIX w., Warszawa 1946.
 • Łopaciński Euzebiusz, „Nieznane dane archiwalne i wiadomości źródłowe do historii sztuki Wilna i W. X. Litewskiego od XVII do początków XIX w”., Prace i materiały sprawozdawcze Sekcji Historii Sztuki TPN w Wilnie, 1938/1939, t. III.
 • Łoza Stanisław, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954.
 • Maliszewski Edward, Przewodnik po guberni grodzieńskiej. Zarys statystyczno-opisowy, Wilno 1919.
 • Morelowski Marian, „O katedrze unickiej w Połocku”, Prace Komisji Historii Sztuki, 1922, t. II.
 • Morelowski Marian, „Problemy wileńskiej architektury barokowej XVII-XVIII w.”, Prace i materiały sprawozdawcze Sekcji Historii Sztuki TPN w Wilnie, 1935, t. II.
 • Morelowski Marian, Znaczenie baroku wileńskiego XVIII stulecia, Wilno 1940.
 • Павловский А., Оршанский Покровский монастырь и приписной Богоявленский Кутеинский монастырь, Нижный Новгород 1908.
 • Слюнченко Валерий Г., Полоцкий Софийский собор, Мінск 1987.
 • Слюнькова Инесса Н., Монастыри восточной и западной традици. Наследие архитектуры Беларуси, Москва 2002Ткачоў Михаил А., Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі ХIII-ХVIII стст., Мінск 1978
 • Spis kościołów i duchowieństwa diecezji pińskiej, w r.p. 1936, Pińsk 1936.
 • Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі: Брэсцкая обласць, Мінск 1984.
 • Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі: Віцебская вобласць, Мінск 1985.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-771e5d10-fdd9-4dc5-b867-5f0f4e2c3b91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.