PL EN


2015 | 1(48) | 45-59
Article title

Rozwój koncepcji CSR a Internet

Content
Title variants
EN
Development of the CSR concept and the Internet
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu będzie zaprezentowanie ścieżki rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) pod wpływem Internetu, a także analiza możliwości, które on kreuje dla dobra społeczeństwa. Przytoczona zostanie definicja CSR, a następnie zostanie poddana dyskusji kwestia parametryzacji CSR, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na Internet i jego wkład w CSR. Opracowanie podejmie przede wszystkim problematykę proponowanych rozwiązań technologicznych, które zwiększą poziom wiedzy, umiejętności, a także w praktyce rozwiążą wiele istotnych problemów społecznych. Zaprezentowane zostaną również wartości dla CSR i biznesu, które dzięki Internetowi powinny znaleźć wspólny mianownik.
EN
The aim of this article is to present the development path of corporate social responsibility (CSR), under the influence of the Internet, as well as the analysis of opportunities that it creates for the good of society. There will be quoted definition of CSR, and it will be discussed the issue of CSR parametrization, which will have a direct impact on the Internet and its contribution to CSR. The study will pay attention especially to suggested technological solutions, which will enhance the level of knowledge, skills, solve many important social problems in practice. There will be also presented the values for CSR and business, which thanks to the Internet, should find a common denominator.
Year
Issue
Pages
45-59
Physical description
Contributors
  • Briese Shipping Agency LTD SP. z o.o.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77313beb-d995-4541-a382-af3b346b4afd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.