PL EN


2014 | 2 | 95-103
Article title

Stan techniczny budynków w aspekcie skali potrzeb rewitalizacji

Content
Title variants
EN
Technical state of buildings in relation to the scale of required regeneration
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W procesie rewitalizacji zakres zadań zależy między innymi od stanu zachowania zabytkowego miejsca. Wszelkie działania powinny być poprzedzone diagnozą techniczną obiektów. Diagnostyka poszczególnych budynków pozwoli na określenie skali potrzeb w programie rewitalizacji. W artykule została przedstawiona metoda określania rozmiaru potrzeb renowacji istniejących budynków wykonanych w technologii tradycyjnej. Zaprezentowane zostały także wyniki jej wykorzystania dla aktualnie użytkowanych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Żarach.
EN
In the revitalisation process, the scope of work to be done depends on the technical condition of a particular historical site. Any work activity should be preceded by a diagnosis of its technical condition. A diagnosis of buildings will make it possible to determine the scope of needs to be included in a revitalisation plan. The paper presents a method of physical renovation for buildings erected using brick and mortar construction technology. It also demonstrates the results of its application in residential buildings located in the town of Żary.
Year
Issue
2
Pages
95-103
Physical description
Dates
published
2014-06
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski
References
  • Biliński T., 1988, Uwarunkowania intensyfikacji działalności remontowej i modernizacyjnej w budownictwie mieszkaniowym,[w:] Materiały konferencyjne XXXIV Konferencji Naukowej KILIW PAN i KN PZITB, praca zbiorowa, Krynica.
  • Nowogońska B., 2005, Programowanie remontów budynków dworsko-pałacowych na terenie Środkowego Nadodrza,[w:] Biliński T. (red.),Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
  • Protokoły okresowej kontroli budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zarządcę Wspólnot Mieszkaniowych „Twój Dom” w Żarach,2012, 2013, Żary.
  • Runkiewicz L., 2002, Zagrożenia obiektów budowlanych a potrzeby remontów i wzmocnień,[w:] Materiały konferencyjne X Jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych, praca zbiorowa, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  • Skarzyński A., Signetzki R., 1988, Wybrane problemy prognozowania i programowania napraw budynków mieszkalnych,[w:] Materiały Konferencji Naukowej Wydz. Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej i Vysokè Uceni Technicke w Brne nt. Perspektivy modernizaci a konstrukci pozemnich staveb, praca zbiorowa, Poznań, Brno 1988.
  • Żelawski T., Korniłowicz J., Werner W., Zaniewska H., Thiel M., 2008, Ocena stopnia degradacji technicznej i funkcjonalnej polskich miast na wybranych przykładach i w oparciu o zgromadzone informacje, [w:] Raport w ramach projektu badawczego zamawianego pt. Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju (PBZ-MNiSW 4/3/2006), praca zbiorowa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-773420f1-98b0-4580-b682-1ac0aab1a728
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.