PL EN


2013 | XV (XXIV) | 65-88
Article title

Constructed Stories of (Non) Belonging to Europe: Performative Videos of Marina Gržinić and Aina Šmid

Content
Title variants
EN
Konstruowanie opowieści o (nie)przynależności do Europy: wideo Wideo Performance Mariny Gržinić and Aina Šmid
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the video and new media art of Marina Gržinić and Aina Šmid, the abstract quality of a technologically generated image and the mediated world becomes an expressive and politically informed means of a communication strategy across the region of post-Socialist Europe also called the former East. Working collaboratively for over thirty years now, and using mostly the medium of video, the artists juxtapose the memories of the Communist past and its symbolism with the paradoxes of the post-Socialist condition, and in doing so, engage in a critique of Western hegemony and global capitalism. Gržinić and Šmid's performative practice can be also viewed as a sort of leeway for the enacting of identities. For gender articulation, this artistic strategy also includes female masquerade and performance of sexuality. Their ambivalent performance of identities, at times contradicting one another, is realised through deconstruction, appropriation and narrative critique. Gržinić and Šmid have always been working with a critique of ideologies portrayed as fluid, changing systems, revealing their rhetorical functions in the production of culture. Ideology is represented and manifested in their works in the body, history, and culture. This paper will examine some examples of their most recent works, discussing the opportunities for resistance tactics in contemporary art.
PL
W sztuce wideo oraz nowych mediów Mariny Gržinić i Ainy Šmid abstrakcyjność świata przedstawianego i poznawanego przy pomocy nowoczesnej techniki staje się dzisiaj środkiem ekspresji w strategiach komunikowania całego regionu post-socjalistycznej Europy, obszaru tak zwanej dawniej Europy Wschodniej. Pracując razem przeszło trzydzieści lat w obszarze sztuki wideo, Marina Gržinić i Aina Šmid zestawiają wspomnienia o komunistycznej prze-szłości i jej symbolice ze sprzecznościami rzeczywistości post-socjalistycznej, angażując się przy tym w krytykę hegemonii Zachodu i globalnego kapitalizmu. Ironia gry sztuką pogłębia ich krytyczne sposoby przedstawiania uprzedmiotowienia i różnych form zależności. Pozowa-nie można tutaj postrzegać jako swobodną przestrzeń dla odtwarzanych tożsamości. Przy iden-tyfikacji genderowej oznacza to także formę maskarady oraz performatywność tożsamości seksualnych. Ta ambiwalentna gra tożsamości, niekiedy sprzecznych ze sobą wartości, reali-zuje się przez dekonstrukcję, przywłaszczanie materiałów kultury masowej i mediów, oraz krytykę narratywną. Performatywność odnosi się tutaj do działań w obrębie kultury i praktyk artystycznych, polegających na strategiach udawania i przyjmowania tożsamości oraz ich form. Gržinić i Šmid zajmują się krytyką ideologii przedstawionych jako płynne, zmienne systemy, przez co ukazują ich retoryczne funkcje w wytwarzaniu kultury. Ideologia w ich pracach manifestuje się w ciele, historii i kulturze. Artykuł analizuje ich nowsze prace, nawią-zując jednocześnie do tematu oporu i protestu we współczesnej sztuce.
Keywords
Year
Volume
Pages
65-88
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • University of the West of Scotland
References
  • Bojadzijev Manuela. 2009. Migration. Still Speaking about Autonomy W Integration Impossible? The Politics of Migration in the Artwork of Tanja Ostojić, eds. M. Grzinić and T. Ostojić. Berlin: Argobooks.
  • Grzinić Marina De-Coloniality of Knowledge W Integration Impossible? The Politics of Migration in the Artwork of Tanja Ostojić, eds. M. Grzinić and T. Ostojić. Berlin: Argobooks.
  • Gržinić Marina, Velagić T.... eds. 2008. New Media Technology, Science and Politics. The Video Art of Marina Gržinić and Aina Šmid. Vienna: Locker.
  • Gržinić Marina, Fiction Reconstructed: Eastern Europe, Post-Socialism and the Retro-Avant-garde, ed. Selene Springerin, Vienna 2000.
  • Fraser Nancy. 2009. "Feminism, Capitalism and the Cunning of History" W New Left Review 56 (March-April).
  • Iveković Rada. 2006. The Fiction of Gender Constructing the Fiction of Nation: On How Fictions are Normative, and Norms Produce Exceptions W Gender and Identity: Theories from and/or on South-Eastern Europe, eds. J. Blago-jevic, K. Kolozova and S. Slapsak. Belgrade: KaktusPrint.
  • Kosmala Katarzyna 2011. "Through A Glass Darkly: Performative Practice... Without Border, Without Name" W Variant Magazine 41 (Spring).
  • Townsend Chris. 2007. "Protest Art" W “Art Monthly” February.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-9278
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-773c2a78-df03-4b06-8371-101c272f55a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.