PL EN


2015 | 4 | 215-227
Article title

Źrodła informacji o Uniejowie w opinii łódzkich studentów

Authors
Content
Title variants
EN
Sources of information about Uniejów in the opinion of Łódź students
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem autorki artykułu jest zaprezentowanie wizerunku gminy Uniejów oraz analiza działań promocyjnych. W pierwszej części pracy autorka przedstawiła profil łódzkiego studenta oraz źródła jego wiedzy o występowaniu wód geotermalnych, powstaniu Term Uniejów czy uzdrowiska Uniejów Park. W dalszej części artykułu zostały poruszone kwestie promocji gminy. Opinia publiczna ma istotne znaczenie, ponieważ umożliwia sprawniejsze zarządzanie tym procesem.
EN
The main purpose of this article is to present the image of Uniejów and analyze promotional activities. In the first part the author presents the profile of students from Lodz and sources of knowledge about geothermal water, Termy Uniejów and Spa Uniejów Park. Next, an analysis of activities promoting the commune of Uniejów is provided. Public opinion is very important because it allows the efficient management of this process.
Year
Volume
4
Pages
215-227
Physical description
Dates
online
2015-11-15
Contributors
author
 • studentka kierunku studiów Gospodarka przestrzenna, Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
References
 • Bażyński J., Turek S., Słownik hydrogeologiczny i geologii inżynierskiej, Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1969.
 • Dej M., Huculak M., Jarczewski W., Rekreacyjne wykorzystanie wód geotermalnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2013.
 • Jaśkiewicz A., Atrakcyjność kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów” w opinii turystów i mieszkańców Uniejowa, „Biuletyn Uniejowski”, t. 4, 2015.
 • Płocka J., Turystyka. Wybrane zagadnienia, Wyd. Escape Magazine, Toruń 2009.
 • Sapińska-Śliwa A., Udostępnianie wód termalnych w Uniejowie – rys historyczny, „Biuletyn Uniejowski”, t. 1. 2012.
 • Sztando A., Obszary i cele promocji dużych miast, [w:] S. Korenik, Z. Przybyła (red.), Gospodarka przestrzenna XII, Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław, 2009.
 • Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U., 2011, nr 163, poz.981.
 • http://www.termyuniejow.pl/
 • http://termalni.pl/
 • http://uniejow.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/13322
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7744d66f-6aef-4dff-852a-4ac4c23efc68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.