PL EN


2012 | 14 - Politologia w chrześcijańskiej myśli społeczno-politycznej | 275-294
Article title

"Człowiek sumienia" a działalność polityczna w myśli Jana Pawła II

Authors
Content
Title variants
EN
"A Man of Conscience" and Political Activity in the Thought of John Paul II
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Pope John Paul II in his teaching code of politics guided by conscience. It is based on four pillars are: peace, justice, solidarity and freedom. According to the Pope, they indicate the priorities of political activity, such as the prevention of unemployment and social exclusion, care for families and people with disabilities, economic development. The key to the whole social question is job. The key to peace is dialogue, education and equitable distribution of wealth. Everything can be achieved if the appropriate law is established. That is the reason why World needs MPs who are people of conscience. To be impartial, competent and acting in a spirit of service should be the priority for them. Follow that way they give witness to their faith and impeccable ethical attitude.
Contributors
References
 • Jan Paweł II., Adhortacja Christifideles laici, Warszawa 1988.
 • Jan Paweł II., Encyklika Dominum et vivificantem, Poznań 1997.
 • Jan Paweł II., Encyklika Evangelium vitae, Częstochowa 1995.
 • Jan Paweł II., Encyklika Laborem exercens, Poznań 1981.
 • Jan Paweł II., Encyklika Sollicitudo rei socialis, Watykan 1987.
 • Jan Paweł II., Encyklika Veritatis splendor, Poznań 1993.
 • Jan Paweł II., Homilia W ofiarnej służbie człowiekowi i społeczeństwu, (05.11.2000), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/ho-milie/politycy_05112000.html.
 • Jan Paweł II., Homilia w Skoczowie. Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia, (22.05.1995), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/skoczowh_22051995.html.
 • Jan Paweł II, Homilia w Legnicy, Życie społeczne i praca w świetle wiary, (02.06.1999), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W7WP/jan_pawel_ii/ho-milie/legnica_02061999.html.
 • Jan Paweł II., Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, (01.01.1999), http:// www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/dzien_pokoju_01011999.html.
 • Jan Paweł II., Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, (01.01.2002), http:// www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pokoj_01012002.html.
 • Jan Paweł II., Przemówienie do uczestniczek światowej konferencji parlamentarzystek, Ochrona dzieci i młodzieży, (18.10.2004), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/parlamentarzystki_dzieci_18102004.html.
 • Jan Paweł II, W ofiarnej służbie człowiekowi i społeczeństwu, (5.11.2000), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/politycy_05112000.html.
 • Jan Paweł II., Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca, (04.11.2000), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/politycy_04112000.html.
 • Jan Paweł II., Przemówienie w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, (11.06.1999) , http://ekai.pl/europa/x3730/przemowienie-w-sejmie-rp/
 • Jan Paweł II., Przemówienie podczas noworocznego spotkania z korpusem dyplomatycznym. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich (10.01.2000), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/korpus_dypl_2000.html.
 • Mały słownik języka polskiego, red. Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z, Warszawa 1990.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ 1948 r. http://www.unesco.pl/ fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
 • Sobór Watykański II, Gaudium et spes. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, w: Sobór Watykański II. Konstytucje - Dekrety - Deklaracje, Poznań-Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77475948-7d59-4381-8c98-ceb866d26148
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.