PL EN


2007 | 5 | 129-152
Article title

Dziedzictwo niezależności. Krótka historia komunikacyjnego podziemia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the origin and development (differentiation during develop-ment) of the independent publishing circulation in Poland from the second half of the seventies. Its context is the economy, the politics and the culture – wide interpretation of the organised opposition’s formation history. In author's opinion, the creation of communication underground is connected also with the characteristic of postmodernity communication's emancipation, forming the alternative independent culture reality.
Keywords
Year
Volume
5
Pages
129-152
Physical description
Oryginalny artykuł naukowy
Dates
published
2007-12-01
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
 • A. B., Pierwszy numer „Pulsu”. „Zapis” 1978, nr 5
 • b. a., Smutne ale prawdziwe – z rozmowy z kolporterką. „Tygodnik Mazowsze” 1987, nr 203 (z 18 III)
 • S. Barańczak, Dlaczego «Zapis». „Zapis” 1977, nr 1
 • S. Barańczak, Fasada i tyły. „Puls” 1978, nr 2
 • M. Broński, Zapis. „Kultura” (paryska) 1977, nr 10
 • L. Bugajski, Puls zapisu. „Polityka” 1989, nr 16 (z 22 IV)
 • K. Brunetko, III obieg, wciąż bunt i niezależność. „Tygodnik Powszechny” 1992, nr 30 (z 26 VII)
 • A. Graff, Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym. Warszawa 2001
 • M. Janion, Szanse kultur alternatywnych. „Res Publica” 1991, nr 3
 • J. Komolka, Gwiazdy w górze, gwiazdy w dole. „Puls” 1981, nr 4/5
 • A. Kowalska, Folklor tamtych czasów. „Kultura” (paryska) 1984, nr 7/8
 • Z. Krasnodębski, Ku jakiej kulturze zmierzamy? W zb.: Do i od socjalizmu. Dwa prze-łomy w ciągu półwiecza w Polsce. Red. A. Siciński. Warszawa 1998
 • A. Krzemiński, Między fasadą a tyłami. „Polityka” 1980, nr 40
 • A. Friszke, Kryzys nowej umowy społecznej, narodziny kultury niezależnej (lata 1976-1980). W zb.: Do i od socjalizmu. Dwa przełomy w ciągu półwiecza w Polsce. Red. A. Siciński. Warszwa 1998
 • L. L. [właśc. Tadeusz Wypych], Uwagi o niezależnym obiegu wydawniczym. „Tygodnik Mazowsze” 1987, nr 209/210; przedr. „Kultura” (paryska) 1987, nr 10
 • B. Łopata, Epitafium pięciolecia. „Kultura” (paryska) 1976, nr 12
 • Parnas Bis. Słownik literatury urodzonej po 1960 roku. Red. P. Dunin-Wąsowicz, K. Varga. Warszawa 1998
 • D. Patkaniowska, Programy i spory literackie na łamach podziemnych czasopism. W: Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatywne. Red. J. Kostecki i A. Brodzka. T. 2. Warszawa 1992
 • M. Pęczak, Polska alternatywa – plagiat czy autentyk? „bruLion” 1989, nr 11-12
 • S. Penn, Podziemie kobiet. Przekł. H. Jankowska. Warszawa 2003
 • Pożegnanie z romantyzmem? Z Marią Janion rozmawia A. Bernata. „Nowe Książki” 1991, nr 6
 • M. F. Rakowski, Faza przemyśleń i działań. „Polityka” 1976, nr 27 (z 3 VII)
 • M. F. Rakowski, Kilka uwag. „Polityka” 1976, nr 26 (z 26 VI)
 • Rzecznicy neogówniażerii. Z Robertem Tekielim rozmawiają J. Gondowicz i A. Pawlak. „Gazeta Wyborcza” 1991, nr 274
 • P. Sarzyński, Oficyny bez adresu. „Polityka” 1989, nr 9 (z 4 III)
 • S. Siekierski, Drugi obieg. W zb.: Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alterna-tywne. Red. J. Kostecki i A. Brodzka. T. 2. Warszawa 1992
 • Spectator [właśc. L. Szaruga], Kartki z notesu. „Wezwanie” 1985, nr 12
 • W. Sułkowski, Dysiek. „Puls” 1977, nr 1
 • J. Surdykowski, Drugi obieg: wyzwania, zagrożenia, nadzieje. „Kontakt” 1988, nr 8
 • L. Szaruga, „Puls”: alternatywa w alternatywie. W: Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatywne. Red. J. Kostecki i A. Brodzka. T. 2. Warszawa 1992
 • L. Szaruga, „Zapis”. Wstęp do opisu. W zb.: Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatywne. Red. J. Kostecki i A. Brodzka. T. 2. Warszawa 1992
 • Z. Szeliga, Zmiana struktury cen. „Polityka” 1976, nr 26 (z 26 VI)
 • J. Szerman, Naturalna śmierć Kultury Niezależnej. „Pogląd” 1988, nr 6
 • Udało mi się nie zostać poetą. Wywiad z J. Bieriezinem przeprowadził Jan Dołęga. „Kultura” (paryska) 1982, nr 1
 • T. Tabako, Aktor. „Wezwanie” 1983, nr 5
 • R. Tekieli, Fuckty. „bruLion” 1989, nr 11-12
 • J. Walc, Buddenbrokowie i hippisi (O pewnym spotkaniu w drugim obiegu). W: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. Red. A. Grodzka i L. Burska. Warszawa 1998
 • S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce. Kraków 1999
 • W. Wirpsza, Sama niewinność. „Zapis” 1978 nr 7
 • A. Wrzeszcz [właśc. A. Pawlak], List z Polski. „Kultura” (paryska) 1985, nr 6
 • K. Zawada, Co nowego w literaturze polskiej. „Kultura” (paryska) 1979, nr 11
 • A. Ziemny, Głowy w bunkrach. „Polityka” nr 48 (z 29 XI)
 • Zmiana kodu. Z Marią Janion rozmawia A. Krzemiński. „Polityka” 1991, nr 48 (z 30 XI)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1643-4668
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77480e74-5eca-42f6-bc3c-a6b58d88af9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.