PL EN


2011 | 12 - Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce | 109-125
Article title

Ubóstwo Afryki jako wyzwanie dla etyków stosunków miedzynarodowych

Authors
Content
Title variants
EN
Poverty in Africa as a challenge for ethics in international relations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The problem of ethics in international relations is as old as the hills. Moral arguments can mobilize governments and people or prevent somebody from doing something. For the pope John Paul II ethics is „the safeguard of all that is human in any system" and this definition could be useful also to the system of international relations. Answer to the question why Africa hasn't taken advantage of fifty years of independence and is staying out of mainstream of globalization and what should be done to change this situation is rather complex. However, there could be found three groups of answers from ethical point of view which eventually have much to do with each other. One can argue that the most important factor responsible for Africa's current situation is colonialism and neocolonialism, the European domination and the exportation of black slaves from continent. Therefore nowadays rich countries should enlarge their financial help for Africa as a compensation. The argument from another point of view says that the main responsibility is in African culture and tradition and the enlargement of financial help may only make things worse. Africans should take their fate into their hands. There is also the Catholic Church's standpoint, well- known thanks to the Holy See's position in international relations. This point of view combines both above-mentioned and puts emphasis on reconciliation as a starting point to all indispensable changes.
Keywords
Contributors
 • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
References
 • Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i diakonów, zakonników i zakonnic oraz wszystkich wiernych świeckich o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Adhortacje, t. 2, Kraków 2006.
 • Bono A., Afryka: rozwój, który nie nadchodzi, „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła" 2001, nr 6.
 • Can Africa Claim the 21th Century?, Washington 2000.
 • Frost M., Ethical Competence in International Relations, „Ethics & International Affairs" 2009, Vol. 23, No. 2.
 • Jan Paweł II, Globalizacja i etyka. Przemówienie do uczestników VII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, 27 kwietnia 2001 r., „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła" 2001, nr 2.
 • Kabou A., Et si l'Afrique refusait le developpement?, Paris 1991.
 • Kołakowski L., Mała etyka. O tym co dobre i złe. Czy zawsze, czy wszędzie?, w: Szkoła przeżycia cywilizacyjnego, red. J. M. Dołęga, J. Kuczyński, A. Woźnicki, Warszawa 1997.
 • Lizak W., Afryka a globalizacja - przypadek marginalizacji, w: Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Bydgoszcz-Warszawa 2003.
 • Lizak W., Milewski J.J., Afryka od marginalizacji do rozwoju, „Rocznik Strategiczny 2004/5", Warszawa 2005.
 • Maredith M., The Fate of Africa. From the Hopes of Freedom to the Heart of Despair. A History of Fifty Years of Independence, New York 2005.
 • Milewski J. J., Afryka - początek nowej drogi?, „Rocznik Strategiczny 2007/8", Warszawa 2008.
 • Milewski J.J., Afryka - półwiecze niepodległości - czas wielkich wydarzeń i bilansu, „Rocznik Strategiczny 2009/10", Warszawa 2010.
 • Moyo D., Dead Aid. Why Aid is not Working and How There is a Better Way for Africa Aid. Why Aid is not Working and How There is a Better Way for Africa, New York 2009.
 • Moyo D., Kaleka pomoc, „Znak" 2009, nr 11.
 • Nye jr. J.S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.
 • Oliver R., Atmore A., Dzieje Afryki po 1800 roku, Warszawa 2007.
 • Promieńska H., O podstawach i granicach autonomii etyki. Przyczynek do odnowy właściwego sensu słowa etyka, w: Spór o etykę. Materiały X Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków, 4-5 VI 1998, red. J. Pawlica, Kraków 1999.
 • Solarz A.M., Prawa człowieka i etyka w stosunkach międzynarodowych, „Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2007, nr 1.
 • Wierność niepisanemu prawu sumienia. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej, 10 stycznia 1998 r., „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze, dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła" 1998, nr 4.
 • Zwoliński A., Biedy Afryki, Kraków 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-774913ec-2223-46d0-b220-380d5a6ea16a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.