PL EN


2017 | 480 | 128-136
Article title

Integracja rachunku kosztów działań sterowanego czasem i rachunku odpowiedzialności zorientowanego na procesy – wybrane aspekty

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Menedżerowie i właściciele procesów w przedsiębiorstwach zorientowanych procesowo powinni być wspomagani informacyjnie w podejmowaniu decyzji. Szczególną funkcję w tym zakresie spełnia rachunek odpowiedzialności zorientowany na procesy. Raportowanie w rachunku odpowiedzialności zorientowanym na procesy opiera się na wielu miernikach. Wśród nich kluczowe są mierniki finansowe powiązane z kosztami procesów i działań. Dostęp do informacji kosztowych w takim przekroju jest bardzo istotny, dlatego szczególną rolę w ich dostarczaniu powinien odegrać rachunek kosztów działań sterowany czasem. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rachunku odpowiedzialności zorientowanego procesowo i rachunku kosztów działań sterowanego czasem oraz wskazanie możliwości ich integracji. Realizacja tak postawionego celu wiązała się z wykorzystaniem krytycznego przeglądu literatury jako podstawowej metody badawczej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-774cddd6-720d-4618-98ec-b8cfa596b49d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.