PL EN


2008/2009 | 3 | 7
Article title

Uniwersalizm i partykularyzm w polityce emancypacji – fałszywa alternatywa

Content
Title variants
EN
Universalism and particularism in the politics of emancipation - false alternative
Languages of publication
PL
Abstracts
Niniejszy artykuł zajmuje się kwestią uniwersalizmu i partykularyzmu oraz ich znaczeniem dla polityki mniejszości. Celem autora jest pokazanie, że jeśli napięcie pomiędzy uniwersalizmem a partykularyzmem nie jest sproblematyzowane w polityce emancypacyjnej, to taka polityka staję się jedynie deklaratywna, a jej potencjał wolnościowy znika. Na początku autor przedstawia krytykę pragmatyzmu Richarda Rortiego, który całkowicie lekceważy element partykularystyczny w każdej polityce mniejszościowej. Następnie analizuje stosunek Judith Butler do problemu uniwersalizmu. Artykuł zamyka teoria agonistycznej demokracji Ernesto Laclau'a, która, zdaniem autora, najlepiej zwraca uwagę na problem uniwersalizmu i partykularyzmu w polityce mniejszości.
The article deals with the issue of universalism versus particularism and its implication for minority politics. It will be argued that without the problematization of the tension between universalism and particularism the emancipatory potential of minority politics is lost and remains only a declaration. The author begins with the critique of Richard Rorty's pragmatism which disregards the particularist content in every minority politics. Later the author moves on to present Judith Butler's stance towards universalism and he concludes with Ernesto Laclau's theory of agonist democracy where the problem of universalism and particularism is, in the author's view, best taken into account when minority politics is at stake.
Keywords
Publisher
Year
Issue
3
Pages
7
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
  • Austin J.L., Mówienie i poznawanie, tł. B. Chwedeńczuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993 Boucher Geoff, The Politics of Performativity, w: „Parrhesia” nr 1 2006, s. 112-141 Butler Judith, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York London, 1990 Butler, Judith, Universalism in Culture, w: For Love of Country. Debating the Limits of Patriotism, pod red. M. Nussbaum i J. Cohen, Beacon Press, Boston 1996, s. 45-52 Butler Judith, Excitable Speech. A Politics of the Performative, Routledge, New York London 1997 Butler Judith i Ernesto Laclau, Uses of Equality, w: „diacritics” nr 27.1 wiosna 1997, s. 3-12 Butler Judith, Merely Cultural, w: „New Left Review” styczeń-luty 1998, s. 33-44 Butler Judith, Ernesto Laclau, Slavoj Zizek. Contingency, Hegemony, Universality. Contemporary Dialogues on the Left. Verso, London New York 2000 Butler Judith, Giving an Account of Oneself, Fordham University Press, New York 2005 Butler, Judith, Wittig's Material Practice. Universalizing Minority Point of View w: „GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies” nr 13.4 2007, s. 519-533 Foucault Michel, The Ethics of the Concern as a Practice of Freedom, w: Ethics, Subjectivity and Truth, pod red. P. Rabinow, The New Press, New York 1997 Foucault Michel, Historia Seksualności, tł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Czytelnik, Warszawa 2000 Fraser, Nancy Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition, Routledge, New York London 1997 Hanssen Beatric, Critique of Violence: Between Poststructuralism and Critical Theory, Routledge, New York London 2000 Laclau Ernesto, New Reflections on the Revolution of Our Time, Verso, London New York 1997 Laclau Ernesto, Emancypacje, tł. L. Koczanowicz, K. Liszka, Ł. Nysler, L. Rasiński i A. Sypniewska, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2004 Mattesich Stefan, Self-Critical Theory: Discursive Strategies in an Era of Real Universality w: „New Literary History” 39.2 wiosna 2008, s. 301-320 Mottier Veronique, Pragmatism and Feminist Theory, w: „European Journal of Social Philosophy” 7.3 2004, s. 323-335 Norris Andrew, Against Antagonism: On Ernesto Laclau's Political Thought w: „Constellations” 4.4 2004, s. 554-573 Nussbaum Martha, Reply w: For Love of Country. Debating the Limits of Patriotism, pod red. M. Nussbaum i J. Cohen, Beacon Press, Boston 1996 Penney James, (Queer) Theory and the Universal Perspective, w: „diacritics” 32:2 lato 2002, s. : 3-19 Rorty Richard, Feminism, Ideology, and Deconstruction: A Pragmatist View w: „Hypatia” 8.2 wiosna 1993, s. 96-103 Rorty Richard, Is 'Cultural Recognition' A Useful Concept for Leftist Politics w: „Critical Horizons” 1.1 2000, s. 7-20 Zerilli Linda M.G., This Universalism which is not One w: „diacritics” 28.2 lato 1998, s. 3-20
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7753df9f-f1d1-4888-8bef-c5a0f3ceef93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.