PL EN


2017 | 47 | 85-96
Article title

Praca postpamięci w Kartografie Juana Mayorgi

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Effect of Postmemory in Juan Mayorga’s The Cartographer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The Cartographer of Juan Mayorga was inspired by a visit to Warsaw in 2008. The author went on a ‘walk through an invisible Warsaw’, as he himself described it. It was a journey which followed the places pictured in photographs from the ghetto, which Mayorga saw at an exhibition at the Nożyki Synagogue. I was able to find them. Since photographs play an ‘essential role as a medium of postmemory’, as stressed by Marianne Hirsch, one of the leading researchers on postmemory processes in her paper The Generation of Postmemory, I would like to consider the means by which the photographs from the ghetto have initiated the effect of (affiliative) postmemory on this contemporary playwright (born in 1965), who has no connection to the Holocaust either through his family or even national background. I would also like to explore their effect on the dramatic developments of The Cartographer which take place within two time frames – Warsaw in 1940 as well as contemporarily.
Contributors
References
 • Agamben G., Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, przeł. S. Królak, Warszawa 2008.
 • Hirsch M., Pokolenie postpamięci, przeł. M. Sugiera, M. Borowski, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2011, nr 105.
 • Leociak J., Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, Warszawa 2009.
 • Levi R., Rozejm, przeł. K. Żaboklicki, Kraków 2009.
 • Mayorga J., Himmelweg, przeł. G. Wojaczek, „Dialog” 2010, nr 1.
 • Mayorga J., Kartograf, przeł. M. Jordan (baza Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, nie została wydana drukiem).
 • Mayorga J., La representación teatral del Holocausto, [w:] Un espejo que despliega. El teatro de Juan Mayorga, ed. M. Brizuela, Córdoba 2011.
 • Sontag S., O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa 1986.
 • Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Czytamy w Polskim: „Kartograf ”, [online] http://www.teatrpolski.waw.pl/pl/cykle_i_wydarzenia/wydarzenia/?id_act=317.
 • Tippner A., Postkatastroficzne relikty i relikwie. Los obrazów po Holokauście, przeł. K. Adamczak, A. Artwińska, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2015, nr 7, [online] http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/viewFile/1913/1886, https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.10.
 • Yad Vashem Photo Archive, [online] http://goo.gl/xg6so0.
 • Young J.E., Pamięć i kontrpamięć. W poszukiwaniu społecznej estetyki pomników Holokaustu, przeł. Grzegorz Dąbkowski, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1‑2.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7759c867-5711-4e1d-b5c1-1d83ada23371
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.