PL EN


2017 | 18 | 159-170
Article title

Coaching jako niedyrektywna forma wsparcia osób dorosłych w rozwoju kariery

Content
Title variants
EN
Coaching as an indirect form of supporting adults in their career development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba zaprezentowania coachingu jako niedyrektywnej formy wsparcia w rozwoju kariery osób dorosłych. Autorka zakłada, że coaching jest przestrzenią do refleksji, planowania i realizowania indywidualnych ścieżek edukacyjno-zawodowych. Prezentuje perspektywę definicyjną kariery, następnie charakteryzuje potrzeby osób dorosłych związane z jej kreowaniem w kontekście zróżnicowanych sytuacji zawodowych. Zaprezentowane ujęcie definicyjne coachingu, swoistość oraz fundamentalne założenia pozwoliły uwypuklić podobieństwa i różnice charakterystyczne dla coachingu i innych form wsparcia jednostki. Autorka omawia oczekiwania klientów korzystających z procesów coachingowych oraz wynikające z nich potencjalne korzyści zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.
EN
The following article focuses on presenting coaching as an indirective form of supporting adults in their career development. The author claims that coaching is a space for reflexion, planning and fulfilling the personal education and career paths. The author presents the definitional career perspective and then characterizes the needs of adults concerning the creation of their career in terms of diverse professional situations. The presented definitional concept of coaching, its specificity and fundamental assumptions enabled bringing out the similarities and differences typical for coaching and other forms of supporting individuals. The author discusses the expectations of the customers who use coaching processes and potential benefits in professional and personal sphere.
Year
Volume
18
Pages
159-170
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zakład Pedagogiki
References
 • Bańka A. (2007), Psychologiczne doradztwo karier, Print-B, Poznań.
 • Czerkawska A. (2008), Problemy zawodowe doradcy, „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 9, s. 155-165.
 • Dembkowski S., Eldrige F., Hunter I. (2010), Coaching kadry kierowniczej, Wydawnictwo profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Greenhaus J.H., Callahan G.A., Goshall V.M. (2000), Career management, „Forth Worth: te Dryden Press”, nr 4, s. 9.
 • Herr E.L, Cramer S.H. (2001), Planowanie kariery zawodowej, „Zeszyty Informacyjno-Metodyczne Doradcy Zawodowego”, nr 15, s. 54.
 • Marciniak Ł.T. (2009), Coaching a inne działania wspierające; konsulting, psychoterapia, consulting i mentoring, w: Coaching – teoria, praktyka, studia przypadków, M. Sidor-Rządkowska (red.), Oficyna Wolters Kluwer, Kraków, s. 34-35.
 • Marciniak Ł.T. (2009), Pojęcia i odmiany coachingu, w: Coaching – teoria, praktyka, studia przypadków, M. Sidor-Rządkowska (red.), Oficyna Wolters Kluwer, Kraków, s. 68.
 • Minta J. (2012), Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, KOWEZiU, Warszawa.
 • Minta J. (2014), Oblicza współczesnych karier w perspektywie poradoznawczej, „Dyskursy Młodych Andragogów”, t. 15, s. 113-127.
 • Myszka L. (2014), Zmiany w myśleniu o rozwoju ścieżki kariery zawodowej w świecie permanentnej zmiany, „Studia Edukacyjne”, nr 30, s. 245-261.
 • Pisula D. (2009), Poradnictwo kariery przez całe życie, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa.
 • Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Podgórny M., Drabik-Podgórna V. (2015), Jak rozpoznać coaching? Przyczynek do dyskusji nad coachingiem w refleksji andragogicznej i poradoznawczej, „Studia Poradoznawcze/ Journal of Counsellogy”, t. 4, s. 9, 31.
 • Rogers J. (2009), Coaching. Podstawy umiejętności, tłum. K. Konarowska, D. Porażka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Scoular A. (2014), Coaching biznesowy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-775cd8ff-1fc9-4b50-81ec-3412656e4457
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.