PL EN


2017 | (12)2017 | 117-123
Article title

Technologie mobilne w edukacji szkolnej

Content
Title variants
EN
Mobile technologies in school education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł zwraca uwagę na rosnącą popularność urządzeń mobilnych oraz wyzwania w zakresie ich włączenia w system edukacji. Teoretyczne rozważania poparto wynikami badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Radomia.
EN
This article draws attention to the growing popularity of mobile devices and the challenges in terms of their inclusion in the education system. Theoretical considerations supported by the re-sults of surveys conducted among high school students in Radom.
Year
Volume
Pages
117-123
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
References
  • Adams Becker S., Freeman A., Giesinger Hall C., Cummins M., Yuhnke B., NMC/CoSN Horizon Report: 2016 K-12 Edition, The New Media Consortium, United States 2016.
  • Hojnacki L., Mobilna edukacja. M-learning, czyli (r)ewolucja w uczeniu się (poradnik dla ucznia), wyd. I, Warszawa 2011.
  • Hojnacki L., Mobilna edukacja. (R)ewolucja w nauczaniu – poradnik dla edukatorów, wyd. II rozszerzone, Warszawa 2013.
  • Hojnacki L., Mobilna edukacja. (R)ewolucja w uczeniu się – poradnik dla osób uczących się, wyd. II rozszerzone, Warszawa 2012.
  • Hojnacki L., Mobilna edukacja. M-learning, czyli (r)ewolucja w nauczaniu (poradnik dla nauczy-ciela), wyd. I, Warszawa 2011.
  • Krasicki W., Rosnąca rola technologii mobilnych „Computerworld” 2015, nr 6, http://www.com-puterworld.pl/news/402171/Rosnaca.rola.technologii.mobilnych.html
  • Kuźmińska-Sołśnia B., Urządzenia mobilne i ich udział w edukacji XXI wieku, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2013, Rocznik Naukowy nr 4, cz. 2, Wybrane problemy edukacji infor-matycznej i informacyjnej.
  • Morbitzer J., Medialność a sprawność edukacyjna uczniów [w:] Człowiek. Media. Edukacja, red. J. Morbitzer, E. Musiał, Kraków 2012.
  • Sysło M., Uczeń, Nauczyciel i Szkoła w środowisku technologii, „Nowe Horyzonty Edukacji” 2015, nr 2(12).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-775e8c3e-b092-47aa-aef9-36aa8faba154
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.