PL EN


2013 | 8 | 49-73
Article title

Antropoinfosfera współczesnego człowieka

Content
Title variants
EN
Antropoinfosfera modern man
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obecnie życie człowieka realizuje się w antropoinfosferze. Zmienia się ona bardzo szybko. Rozwijają się dalsze możliwości produkcji informacji. Powstaje sytuacja nadmiarowości infor-macji. To wymusza konieczność nowego stylu życia i dokonywania wyborów. Raporty dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej i ilości informacji alarmują. Edukacja staje przed nowymi wyzwaniami.
EN
Currently, human life is realized in antropoinfosferze. It changes very quickly. Develop fur-ther the capacity to produce information. The situation appears redundant information.This gener-ates a new way lifestyle and difficult choices. Reports on the development of infrastructure and the amount of information it alarming. Education faces new challenges.
Year
Volume
8
Pages
49-73
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Babik W., Ekologia informacji: w stronę zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy, http://www.ppt2txt.com/r/95784fd5/
 • Berkeley School of Information Management and Systems, Research Project How Much Infor-mation? 2003 http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003
 • Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2012–2017.
 • Fedorowicz A., Mózg przeładowany, [http://www.focus.pl/cywilizacja/zobacz/publikacje/mozg –przeladowany/strona–publikacji/1/nc/1/Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2012–2017
 • Gartner Global Hard Disk Drive Forecast, 2002–2005 2 December 2003, http://www.gartner.com
 • http://www.wkilkuzdaniach.pl/technologie/63–najpopularniejsze–portale–spolecznosciowe–w–polsce
 • Kotyras D., Ekologia informacji, Internet, #9, pp. 41–43 (wrzesień 2003).
 • Landauer T.K., How much do people remember? Some estimates of the quantity of learned infor-mation in long-term memory, „Cognitive Science”, 10 (4) pp. 477–493 (Oct-Dec 1986).
 • Lesk M., How Much Information Is There In the World? http://www.lesk.com/mlesk/ ksg97/ksg.html
 • Rejowski S., Rosnąca rola informacji, gwałtowny rozwój. Serwer niejedno ma imię mspor-tal.pl/foto/artykuly/Serwery_dla_msp.doc
 • Rifkin J., Wiek dostępu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.
 • Siciński A., Style życia w miastach polskich. U progu kryzysu, Ossolineum, Wrocław 1973. Szpunar M., Internet a zmiana stylu życia – perspektywa Polski i USA na przykładzie studentów [w:] Akademicka społeczność informacyjna. Na przykładzie środowiska akademickiego Aka-demii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, red. L. Haber, 2005.
 • Tadeusiewicz R., W dymie i we mgle… www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Docs/rystad.pdf
 • Tannenbaum A.S., Sieci komputerowe, Helion, Gliwice, 2004.
 • Tchorek-Helm C., Cyfrowy świat błyskawicznie rośnie, http://www.polskieradio.pl/111/1890/ Artykul/744112,Cyfrowy-swiat-blyskawicznie-rosnie
 • The Expanding Digital Universe: A Forecast of Worldwide Information Growth Through 2010”,
 • The Global Information Technology Report 2012, Living in a Hyperconnected, WorldWorld Economic Forum [w:] The Global Information Technology Report 2012.
 • Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1980.
 • UNESCO, Statistical Yearboook, Paris, 1995.
 • Wallace P., Psychologia Internetu, Poznań 2001.
 • Wierzbicki A.P., Nowa Futurologia, Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, Warsza-wa (on-line; dostęp 4.08.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77602412-5a30-46eb-be06-2fa74b42d7de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.