PL EN


2011 | 3(39) | 131-141
Article title

Inwestycje zagraniczne w Rosji

Title variants
EN
Foreign investments in Russia
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the amount, structure and dynamics of all types of foreign investments in Russia, it means foreign direct investments, portfolio investments and so-called the others investment (mainly credits). Special attention is paid to flows of foreign investments in last two years. In 2007 they reached the highest level in the history of the country, especially in case of FDI, which play the most important role in each economy. The trend has changed during the next year, in which flows of foreign investment into Russia (altogether) declined about 14 per cent. The most sudden decrease of the investment volume happened in case of portfolio investments. Foreign investors started to pull their money out of Russian stock exchanges in August of 2008 losing a confidence in Russian securities and local market. The mains reasons were: Russia’s involvement in the armed conflict in Georgia, deterioration in economic situation in the country and global financial crisis.
Contributors
 • Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
author
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
References
 • Artyom K., Association of European Business, Moskwa 2008.
 • Bojar E., Inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, Warszawa: PWN 2001.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa: PWE 2001, s. 137.
 • Dane Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju FR, Federacja Rosyjska. Przewodnik dla przedsiębiorców 2005, Warszawa: UNIDO 2005.
 • Inwestycje zagraniczne w Federacji Rosyjskiej. Polskie inwestycje w Rosji w 2006 roku, http://www.polweh.ru/pl-inwestycje/indexp.shtml.
 • Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, praca zbiorowa pod red. E. Oziewicz, Warszawa: PWE 2006.
 • Putin signs law limiting Foreign Investment, http://www.theotherrussia.org/2008/05/05/ putin-signs-law-limiting-foreign-investment/.
 • Rosja wydziela strategiczne sektory gospodarki, http://ft.onet.pl/10,9495,rosja_wydziela_strategiczne_sektory_gospodarki,artykul.html.
 • Rossijskaja ekonomika w kontekstie globalnych processow. Pierspektiwy 2009 goda, Centrum Analiz Makroekonomicznych i Prognoz Krótkookresowych, Moskwa, 20 stycznia 2009.
 • Stawicka M., Atrakcyjność inwestycyjna Polski, Warszawa: CeDeWu 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77610bf8-6ac3-4fd2-9468-8c455e4e89df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.