Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(19) | 19

Article title

Rozwój współpracy cywilno-wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Część 2

Content

Title variants

EN
The development of civil and military cooperation in the Armed Forces of the Republic of Poland. Part 2

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper is the continuation of the publication entitled “The Development of Civil and Military Cooperation. Part 1” (Obronność, Zeszyty Naukowe no.2 (18)/2016). In both articles, the author attempts to answer the question of what factors, and to what extent, affected the development of Civil Military Cooperation (CIMIC) in the Armed Forces of the Republic of Poland. The first part analyses the origin of, and the reasons for establishing, CIMIC, and the process of its institutionalization in the Polish and NATO Armed Forces, as well as the influence of the international humanitarian law of armed conflict on creating CIMIC and on its evolution. In the second part, the author describes the manner in which the expe-rience gathered in the previous conflicts in Bosnia and Herzegovina, as well as in Iraq, influenced the development of CIMIC. Moreover, the paper also analyses what the link is between the professionalization of the Polish Armed Forces and the development of civil and military cooperation.

Contributors

 • Akademia Obrony Narodowej

References

 • 1. Bagiński Lech, Marcinkowski Czesław, CIMIC w wybranych misjach humanitarnych i pokojowych, Przegląd Wojsk Lądowych, Warszawa, nr 1/2001.
 • 2. Bagiński Lech, Marcinkowski Czesław, Współpraca cywilnowojskowa w operacjach pokojowych, AON, Warszawa, 2000.
 • 3. Gaj Krzysztof, Zuziak Janusz, Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach pokojowych, Przegląd Historyczno-Wojskowy, nr 5/2011.
 • 4. Joks Adam, Wróbel Marek, Doświadczenia CIMIC w operacji w Iraku, Przegląd Wojsk Lądowych, nr 10/2008.
 • 5. Jureńczyk Łukasz, Polska misja w Iraku. Implikacje dla Iraku i Polski, KPSW, Bydgoszcz, 2010.
 • 6. Kłosowicz Robert, Mania Andrzej (red.), Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2012.
 • 7. Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa, 2000.
 • 8. Kozerawski Dariusz (red.), Ochrona dóbr kultury w międzynawowych działaniach stabilizacyjnych w świetle doświadczeń Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, AON, Warszawa, 2013.
 • 9. Kozerawski Dariusz (red.), Wojsko Polskie w międzynarodowych operajach pokojowych i stabilizacyjnych, Konflikty, spory, bezpieczeństwo, AON, Warszawa, 2011.
 • 10. Kozerawski Dariusz, Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1973-1999, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2012.
 • 11. Kozerawski Dariusz, Niedźwiedzki Ryszard (red.), Profesjonalna armia w teorii i praktyce – kontekst strategiczny. Koncepcje – zmiany – bezpieczeń-stwo, AON, Warszawa, 2012.
 • 12. Kozub Marian, Strategia środowiska bezpieczeństwa w pierwszych dekadach XXI wieku, AON, Warszawa, 2009.
 • 13. Matuszka Jacek, Polska specjalność, Wojska Lądowe, nr 21/2004.
 • 14. Miller Anna, Rola i zadania CIMIC w operacjach na Bałkanach, Zeszyty Naukowe AON, nr 4/2012, Warszawa, 2012.
 • 15. Niciński Kazimierz, Sałaciński Grzegorz, Ochrona dziedzictwa kultury Iraku w ramach polskiej misji stabilizacyjnej, Kwartalnik Ochrona Zabytków, nr 3-4/ 2004.
 • 16. Niciński Kazimierz, Sałaciński Krzysztof, Misja w ruinach Babilonu. Fakty i dokumenty, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa, 2007;
 • 17. Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008-2010, Warszawa, 2008.
 • 18. Rawski Aleksander, Misje serc, WCEO, Warszawa, 2011.
 • 19. Wójtowicz Władysław, Współpraca cywilno-wojskowa w operacji pokojowej w Bośni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 1998.
 • 20. Współpraca cywilno-wojskowa. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Departamencie Społeczno-Wychowawczym MON w dniu 23 marca 1999 roku, MON, Warszawa, 1999.
 • 1. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/afera-bakszyszowa-bedzie-ponowny-proces-glownych-oskarzonych/0xhyp Oficjalna strona Wojska Polskiego.
 • 2. http://www.wojsko-polskie.pl/pl/misje-zagraniczne/polskie-kontyngenty-wojskowe/misja-pokojowa-onz-w-libanie/14213,wiesci-z-libanu.html.
 • 3. http://www.wojsko-polskie.pl/pl/sily-zbrojne-rp/14279,profesjonalizacja-sil-zbrojnych-rp-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html.
 • 4. Oficjalna strona Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, www.cpdmz.wp.pl.
 • 5. Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/profesjonalizacja;2508545.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7762b6bd-2e4a-4272-95c2-0a490749ea3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.