Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 1 (73) | 63-73

Article title

System informatyczny wspomagający ocenę wiedzy pracowników na przykładzie działu serwisowego

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono system informatyczny wspomagający ocenę wiedzy pracowników, który został opracowany w odpowiedzi na potrzeby zdefiniowane w dziale serwisowym przedsiębiorstwa produkcyjnego. System składa się z następujących modułów: gromadzenie wiedzy w postaci instrukcji serwisowych, pozyskiwanie i konwersja zapisu wypowiedzi opisujących przebiegi realizacji procedur serwisowych oraz porównywanie tego zapisu do procedur uznanych za wzorcowe. Omawiane rozwiązanie wykorzystuje opracowaną ontologię dziedzinową, która umożliwia zarówno formalną reprezentację wiedzy wzorcowej jak i zapisu pozyskanego z wypowiedzi pracowników realizujących procedury serwisowe (serwisantów). Ocena wiedzy serwisanta jest możliwa dzięki porównaniu zapisu jego wypowiedzi do procedur wzorcowych za pomocą zaimplementowanego dwuetapowego klasyfikatora neuronowego.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

63-73

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

References

 • Bartos, K. (2012). Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach zachowań konsumentów, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Farlow, S.J. (1984). Self-organizing Methods in Modelling: GMDH-type Algorithms, New York: Marcel Dekker Inc.
 • Forsyth, P. (2004). Jak motywować ludzi, Warszawa: Helion.
 • Goldberg, D.E. (1995). Algorytmy genetyczne i ich zastosowania, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Janowska, Z. (2002). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: PWE.
 • Król, H., Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Larose, D.T. (2008). Metody i modele eksploracji danych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lewicka, D. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Warszawa: PWN.
 • Marciniak, A., Korbicz, J. (2002). Metody rozpoznawania obrazów w diagnostyce. W: J. Korbicz, J.M. Kościalny, Z. Kowalczuk, W. Cholewa (red.), Diagnostyka procesów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowo Techniczne.
 • Patan, J., Korbicz, J., Mrugalski, J. (2002). Sztuczne sieci neuronowe w układach diagnostyki. W: J. Korbicz, J.M. Kościalny, Z. Kowalczuk, W. Cholewa (red.), Diagnostyka procesów, Wydawnictwo Naukowo Techniczne 2002.
 • Pawlak, Z. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Warszawa: POLTEXT.
 • Quinlan, J.R. (1996). Improved use of continues attributes in C4.5, Journal of Artificial Intelligence Research 1996.
 • Rozkwitalska, M., Dancewicz, B., Szmidt, H. (2013). Przewodnik praktycznego zarządzania, Warszawa: Difin.
 • StatSoft, Elektroniczny Podręcznik Statystyki, Kraków 2006, www.statsoft.pl/textbook/stathome.html.
 • Wąsowska-Bąk, K., Górecka, D., Mazur, M. (2012). Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy, Gliwice: Helion.
 • Witkowski, T. (2002). Sztuczna inteligencja w zarządzaniu produkcją, Konferencja -Współczesne problemy zarządzania. W: Współczesne problemy zarządzania, Warszawa: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna.
 • Ziemski, W. (2017). Charakterystyka oceny okresowej nauczycieli akademickich na przykładzie Politechniki Śląskiej, z. 100, 575-587, Politechnika Śląska.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7763e6a8-c71d-41a6-8a96-b1cd20d49cac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.