PL EN


2015 | 4 | 4 | 90-103
Article title

Przegląd zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie kryteriów obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji

Authors
Content
Title variants
EN
Review of the 2014 amendments of the Competition and Consumer Protection Act with respect to the criteria for reporting the intention to concentrate
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano przeglądu zmian wprowadzonych w ustawie z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ustawą z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie dotyczącym przepisów o kontroli koncentracji przedsiębiorców. Kompleksowo omówiono wprowadzone do ustawy zmiany dotyczące kryteriów obowiązku zgłoszenia. Krytycznej analizie poddano także nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. Autor podjął próbę oceny wprowadzonych rozwiązań z punktu widzenia praktyki stosowania przepisów dotyczących administracyjnej kontroli nad rynkową konsolidacją przedsiębiorców. Artykuł nie obejmuje analizy nowych instytucji prawa procesowego.
EN
The article reviews changes introduced by the Act of 10th June 2014 on the Amendment of the Competition and Consumer Protection Act and the Civil Procedure Code in relation to merger control rules contained in the Polish Competition and Consumer Protection Act of 16th February 2007. The paper thoroughly discusses changes made to the normative criteria for the applicability of the notification duty and critically analyses the new executive regulation on the method of turnover calculation for undertakings participating in a concentration. The aim of the paper is to assess the latest solutions from the perspective of the practical application of Polish merger control rules. New procedural-law institutions remain outside the scope of this paper.
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
90-103
Physical description
Dates
online
2015-06-30
printed
2015-06-30
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Banasiński C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2009
 • Błachucki M., System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, UOKiK, Warszawa 2012
 • Kohutek K., [w:] Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
 • Kolasiński M., Polityka kontroli koncentracji w Polsce – stan obecny i możliwe zmiany, iKAR 2012, nr 1(1)
 • Kosiński E., [w:] Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2014
 • Madała A., [w:] Bolecki A., Drozd S., Famirska S., Kozak M., Kulesza M., Madała A., Wardyński T., Prawo konkurencji, LexisNexis Polska, Warszawa 2011
 • Skoczny T., Podlasin W. oraz Skoczny T., Aziewicz D., [w:] Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2014
 • Syp Sz., Postulowane zmiany w prawie kontroli koncentracji
 • Syp Sz., Postulowane zmiany w prawie kontroli koncentracji – uwagi na tle propozycji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, iKAR 2012, nr 2(1)
 • Wolski D., Kierunek zmian w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, iKAR 2013, nr 1(2)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-776725f6-698d-48e2-8934-162d1a15f46a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.