Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(58) | 191-212

Article title

Siódma przechadzka po lesie fikcji. O książce „Między światami” Piotra Stasiewicza i badaniach nad fantastyką po zwrocie postmodernistycznym

Content

Title variants

EN
The Seventh Walk in a Fictional Wood. Notes on Piotr Stasiewicz’s book „Between Worlds” and Postmodern Fantasy Studies

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Reviewed book: Piotr Stasiewicz, Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2016, ISBN 978-83-7431-494-7

Year

Issue

Pages

191-212

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Ansley, William H., Little, Big Girl: The Influence of Alice Books and Other Works of Lewis Caroll on John Crowley’s Novel „Little, Big, Or the Fairies’ Parliament”, w: Snake’s Hands. The Fiction of John Crowley, red. Alice K. Turner, Michael Andre-Driussi, Canton: Cosmos Books 2003, ss. 165-203.
 • Attebery, Brian, Strategies of Fantasy, Bloomington: Indiana University Press 1992.
 • Balbus, Stanisław, Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1990.
 • Bauman, Zygmunt, Prawodawcy i tłumacze, przekł. Andrzej Ceynowa, Jerzy Giebułtowski, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 1998.
 • Bielik-Robson, Agata, Obietnice i wymówki: Derrida i aporia podmiotowości, „Przestrzenie Teorii” 2006, nr 6, ss. 9-18.
 • Burzyńska, Anna, Anty-teoria literatury, Kraków: Universitas 2006.
 • Całek, Anita, Retelling w literaturze fantasy: od renarracji do metafikcji, w: Tekstowe światy fantastyki, Mariusz M. Leś, Weronika Łaszkiewicz, Piotr Stasiewicz, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2017, ss. 45-66.
 • Derrida, Jacques, Derek Attridge, Ta dziwna instytucja zwana literaturą, przekł. Michał Paweł Markowski, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11–12, s. 176-225.
 • Derrida, Jacques, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą, przekł. Adam Dziadek, Bytom: Fa-art 1997.
 • Foucault, Michel, The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act, London: Routledge 1983.
 • Gemra, Anna, Fantasy — powrót romansu rycerskiego?, „Acta Universitatis Wratislaviensa” 1998, t. 7, ss. 55-73.
 • Genette, Gérard, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, przekł. Tomasz Stróżyński, Aleksander Milecki, Gdańsk 2011.
 • Głowiński, Michał, O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki” 1986, t. 77, nr 4, ss. 75-100.
 • Gołuński, Mirosław, Długi cień Tolkiena, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 5, ss. 261-268.
 • Gorliński-Kucik, Piotr, TechGnoza, uchronia, science fiction. Proza Jacka Dukaja, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2017.
 • Graban-Pomirska, Monika, Nie tylko Kopernik. Życiorysy wybitnych kobiet w książkach dla dzieci i młodzieży, w: „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży – biografie, red. Bożena Olszewska, Olaf Pajączkowski, Lidia Urbańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2015, ss. 93-101.
 • Habermas, Jürgen, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przekł. Małgorzata Łukasiewicz, Kraków: Universitas 2000.
 • Harvey, Colin B., Fantastic Transmedia: Narrative, Play and Memory Across Science Fiction and Fantasy Storyworlds, Basingstoke: Palgrave MacMillan 2015.
 • Hutcheon, Linda, Metafictional Implications for Novelistic Reference, w: On Referring in Literature, red. Anna Whiteside i Michael Issacharoff, Bloomington: Indiana University Press 1987, ss. 1-13.
 • Hutcheon, Linda, Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox, Waterloo: Wilfrid Laurier University Press 1980.
 • Kaczor, Katarzyna, Geralt, czarownice i wampir: recykling kulturowy Andrzeja Sapkowskiego, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2006.
 • Kaczor, Katarzyna, Polskie czytanie fantasy, „Jednak Książki” 2017, nr 8, ss. 97-116.
 • Łebkowska, Anna, Fikcja jako możliwość: z przemian prozy XX wieku, Kraków: Universitas 1991.
 • Łebkowska, Anna, Między teoriami a fikcją literacką, Kraków: Universitas 2001.
 • Maj, Krzysztof M., Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków: Universitas 2015.
 • Maj, Krzysztof M., Światotwórstwo w perspektywie narratologicznej, w: Fantastyczne kreacje światów, red. Ewa Bartos, Dominik Chwolik, Paweł Majerski, Katarzyna Niesporek, Katowice 2014, ss. 63-80.
 • Maj, Krzysztof M., Światy poza światem. Od świata przedstawionego do narracji światocentrycznej, w: Narracje fantastyczne, red. Ksenia Olkusz, Krzysztof M. Maj, Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta 2017, ss. 15-59.
 • Majkowski, Tomasz Z., Powieść, której nie było. „Sezon burz” Andrzeja Sapkowskiego, „Wielogłos” 2013, nr 4 (18), ss. 161-170.
 • Majkowski, Tomasz Z., W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013.
 • Markiewicz, Henryk, Odmiany intertekstualności, w: Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1989, ss. 198-228.
 • Markocki, Miłosz, Geralt z Rivii – antybohater w roli bohatera fantasy, w: Wiedźmin. Polski fenomen popkultury, red. Robert Dudziński, Joanna Płoszaj, Wrocław: Stowarzyszenie „Trickster” 2016, ss. 30-41.
 • Nakonieczna, Joanna, Monstrum albo wiedźmina opisanie. Geralt z Rivii — bohater czy antybohater?, „Historia i Kultura” 2014, nr 32, ss. 216-227.
 • Olkusz, Ksenia, Transfikcjonalność w literaturze, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2018, t. LXI, z. 1, ss. 159-165.
 • Oziewicz, Marek, Mythos, logos a korzenie literatury fantasy, w: Wokół źródeł fantasy, red. Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2009, ss. 33-43.
 • Paczoska, Ewa, Od utopii artystycznej do allotopii, „Obóz” 2006, nr 45/46, ss. 49-64.
 • Pustowaruk, Marek, Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2009.
 • Ryan, Marie-Laure, Transmedia Narratology and Transmedia Storytelling, „Artnodes” 2016, nr 18, s. 37-46.
 • Ryan, Marie-Laure, Transmedial Storytelling and Transfictionality, „Poetics Today” 2013, t. 34, nr 3, ss. 361-388.
 • Stasiewicz, Piotr, Alternatywna historia Europy w powieściach fantasy na przykładzie utworów J. Vance’a, M. Zimmer Bradley i G. G. Kaya, w: Exploring the Benefits of the Alternate History Genre, red. Zdzisław Wąsik, Marek Oziewicz, Justyna Deszcz-Tryhubczak, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu 2011, ss. 39-50.
 • Stasiewicz, Piotr, Między światami. Intertekstualność i postmodernizm w literaturze fantasy, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2016.
 • Stasiewicz, Piotr, Fantastyka i ironia. Uwagi o poetyce cyklu „The Demon Princes” Jacka Vance’a, w: Tekstowe światy fantastyki, red. Mariusz M. Leś, Weronika Łaszkiewicz, Piotr Stasiewicz, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2017, ss. 65-79.
 • Stasiewicz, Piotr, Strategie badania literatury fantasy, w: w: Fantastyczne kreacje światów, red. Ewa Bartos, Dominik Chwolik, Paweł Majerski, Katarzyna Niesporek, Katowice 2014, ss. 41-62.
 • Trębicki, Grzegorz, Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków: Universitas 2009.
 • Wolf, Mark J. P., Building Imaginary Worlds, New York: Routledge 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-776bdd1d-079a-42a0-8686-9ce8d1d82f7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.