PL EN


2014 | 8 | 2 | 95-108
Article title

Społeczeństwo chrześcijańskie. Refleksje na kanwie adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papieża Franciszka

Content
Title variants
EN
Christian society. Reflections on the base of the apostolic exhortation Evangelii gaudium of pope Francis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Społeczeństwo chrześcijańskie, któremu papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium poświęca wiele miejsca, jest strukturą interesującą dwie odrębne dyscypliny: teologię i socjologię. Naukowe badanie jej może zatem natrafiać na przeszkody natury metodologicznej. Wyjątkową wprost możliwością pokonania ich jest wcielenie Słowa i ogłoszone przez Jezusa panowanie Boga. Wcielenie bowiem najlepiej odsłania rzeczywistość osoby, w której – przez wolne działanie podmiotu – możliwe jest rozwiązanie napięcia między jednostkowością (indywidualnością) a społecznością. Owocem tego jest wspólnota, która w perspektywie króleswa Bożego, będ ącego owocem misterium paschalnego Jezusa, stanowi podstawę braku zgody na wykluczanie kogokolwiek z tej rzeczywistości, jaką jest chrześcijańskie społeczeństwo. Ale też braku zgody na grzech we właściwych tej strukturze relacjach. Dowartościowane przez misterium paschalne Jezusa, w którym grzech został pokonany, chrześcijańskie społeczeństwo staje się coraz bardziej wspólnotą, czyli rzeczywistością, pozwalającą najpełniej realizować się każdej osobie, aż po eschatologiczne dopełnienie.
EN
Christian society is an interesting structure both for sociology as well as for theology. Pope Francis in Evangelii gaudium shows this society as not excluding anyone. Two major problems imposed with this assumption (one – methodological and second – resulting from human sin) helps to resolve the reality of the Incarnation of the Word and the kingdom of God announced through Jesus. The Kingdom of God remains the most important criterion of the community, to which can belong all men, because thanks to the mystery of Jesus’s Passover even sin is no longer an obstacle to the full realization of each person, open to the eschatological dimension.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
95-108
Physical description
Contributors
References
  • Franciszek, Eangelii gaudium, Rzym 2013Cz.S. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995W. Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985E. Sienkiewicz, Wspólnota Kościoła, Szczecin 2013J. Ratzinger, Tajemnica Jezusa Chrystusa, tłum. J. Płoska, Kielce 2005
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-776c587b-3510-4e2d-be4e-e1993af8965c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.