PL EN


Journal
2017 | 97 | 2 | 43-59
Article title

O słownictwie specjalistycznym w leksykonach języka ogólnego na przykładzie wyrażeń prawnych i prawniczych

Title variants
EN
Specialist vocabulary in general dictionaries based on the example of legal terminology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawiona w artykule analiza wyrażeń z kwalifikatorem praw. we współczesnych słownikach języka polskiego służy próbie rozwiązania problemów określenia miejsca słownictwa specjalistycznego oraz sposobów jego kwalifikowania w leksykonach ogólnych. W zgodzie z postulatem meteksykografii, by w słowniku jednojęzycznym znalazły się terminy specjalistyczne używane również przez niespecjalistów, autorki proponują, by w słownikach ogólnych umieszczać te wyrażenia związane z prawem, 1) które są używane również w tekstach innych niż prawne czy prawnicze (np. publicystycznych) i – jeśli są homonimiczne z wyrażeniami należącymi do języka ogólnego – 2) których znaczenie w standardowej polszczyźnie jest różne niż prawne/prawnicze. Rozstrzygnięcia te, jak się wydaje, mogą być relewantne także dla kwalifikowania wyrażeń z innych dziedzin.
EN
The aim of the presented analysis of words and phrases with the label "praw." (‘legal’) in contemporary dictionaries of Polish language is an attempt to solve some problems of determining the place of specialist vocabulary and its qualifying in general dictionaries. The authors agree with the metalexicographical postulate that a monolingual dictionary should also note terms used by non-specialists. In their opinion there should be noted the words and phrases connected with law that 1) are also used in not-legal texts (e.g. journalistic writing) and 2) if they are homonymous with not-legal phrases their meaning in standard Polish is different from legal terms. These conclusions seem also to be important for qualifying specialist vocabulary from other fields.
Journal
Year
Volume
97
Issue
2
Pages
43-59
Physical description
Contributors
  • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7776052e-1e35-46c9-9a30-0c9c615d393a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.