PL EN


2017 | 488 | 222-232
Article title

Organizacja i finansowanie świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego na rynku publicznym w latach 2011-2015

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Lecznictwo uzdrowiskowe stanowi integralną część systemu ochrony zdrowia. Celem badania była ocena aspektu organizacyjnego i finansowego funkcjonowania podmiotów działalności leczniczej udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w ramach działania na publicznym rynku usług zdrowotnych. Średnioroczna wysokość wydatków NFZ przeznaczonych na sfinansowanie świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w latach 2011-2015 wyniosła 590,9 mln zł (0,95% ogółu ponoszonych kosztów). W analizowanym okresie zdecydowaną większość kosztów zakupu świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego przez NFZ stanowiły koszty uzdrowiskowego leczenia dorosłych, a średnia cena osobodnia kształtowała się na poziomie 86,8 zł. Z roku na rok wzrasta popyt na usługi uzdrowiskowe, w związku z czym finansowanie świadczeń na wspomnianym wyżej poziomie wydaje się niewystarczające i w konsekwencji przekładać się na ograniczenie w dostępności dla świadczeniobiorców.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77824894-82c8-443a-87ac-16eeaf89cda7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.