PL EN


2018 | 6 | 129-141
Article title

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOTYCZĄCE PUNO W ARCHIWUM ZDZISŁAWA JAGODZIŃSKIEGO W ZASOBIE BIBLIOTEKI POLSKIEJ POSK W LONDYNIE

Authors
Content
Title variants
EN
ARCHIVAL MATERIALS CONCERNING PUNO IN ZDZISŁAW JAGODZIŃSKI’S ARCHIVE IN POSK POLISH LIBRARY IN LONDON
Languages of publication
Abstracts
EN
The rst part of the article presents a short biography of Zdzisław Jagodziński. The sec ond part briefly describes his archive in Polish Library POSK in London. Further, it - presents archival materials concerning PUNO stored in the abovementioned library and quotes sources conrming Jagodziński’s relations to PUNO and scholars
Year
Issue
6
Pages
129-141
Physical description
References
 • Akta studentów PUNO
 • Biblioteka Polska POSK w Londynie
 • Archiwum Zdzisława Jagodzińskiego (AZJ).
 • Archiwum Osobowe Emigracji Polskiej im. B. O. Jeżewskiego (AOEP).
 • Adamczyk A., Pro memoria. Dr Zdzisław Jagodziński (1927–2001), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, 2001, t. 3.
 • Jagodziński A., Początki okupacji sowieckiej w Krzemieńcu, w: Bronisława Goliszewskiego pamiętnik znaleziony na strychu. Od Krzemieńca przez Londyn do Sopotu
 • 1939–1950–1978, red. i oprac. P. J. Wojtacka, Londyn – Lublin, 2014.
 • Jagodziński A., Szkoła białokrynicka, „Biesiada Krzemieniecka”, 1998, z. 3: Liceum Krzemienieckie 1920–1939.
 • Jagodziński A., Wykaz nauczycieli i urzędników Państwowej Średniej Szkoły Rolniczej (Rolniczo-Leśnej) w Białokrynicy wchodzącej w skład Liceum Krzemienieckiego, „Biesiada Krzemieniecka”, 1998, z. 3: Liceum Krzemienieckie 1920–1939.
 • Jagodziński Z., Wolność moim żywiołem, rozm. P. Kądziela, „Więź”, 1994, nr 9 (431).
 • Jankowski B., Wspomnienia o dr Zdzisławie Jagodzińskim, „Biesiada Krzemieniecka”, 2003, z. 4: Tadeusz Czacki i jego dzieło.
 • Jasnowski J., Zdzisław K. Jagodziński, „Rocznik PTPN”, Londyn, 1999/2000 [wyd. 2001].
 • Judyccy A. i Z., Polonia. Słownik biograhczny, Warszawa, 2000.
 • Judycki A. & Z., Poles in Great Britain, London – Paris, 1995.
 • [Judycki Z.,] Jagodziński Zdzisław Konstanty, „Polacy w Świecie”, 1995, z. 6.
 • Judycki Z. A., Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. Słownik biograficzny pracowników naukowych, Londyn, 2008.
 • Judycki Z. A., Radzik T., Jagodziński Zdzisław Konstanty, hasło w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, t. 2: F–K, Toruń, 2003.
 • Moskalowa A., Z życia Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, „Tydzień Polski”, 25 III 1995, nr 17 (72).
 • Muszkowski K., Zdzisław Jagodziński (1927–2001), „Archiwum Emigracji”, 2001, z. 4.
 • Paluchowski A., Uniesienie prawego serca, „Biesiada Krzemieniecka”, 2003, z. 4: Tadeusz Czacki i jego dzieło.
 • Paluchowski A., Zdzisław Jagodziński (1927–2001) – uniesienie prawego serca, w: Kustosze księgozbiorów polskich za granicą, red. H. Łaskarzewska, Warszawa, 2013.
 • Paluchowski A., Zdzisław Jagodziński. „Uniesienie prawego serca”, „Rocznik PTPN”, Londyn, 1999/2000 [wyd. 2001].
 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich
 • oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, red. Z. Zagórowski, Lwów – Warszawa, 1924.
 • Stewek Ż., „Universitas” – zuryski kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół PUNO w latach 1980–2001, Pruszcz Gdański, 2018.
 • Suchcitz A., Dr Zdzisław Jagodziński (1927–2001), „Dzieje Najnowsze”, 2001, nr 3.
 • Szczerbiński M., Walewander E., Zdzisław Konstanty Jagodziński (1927–2001). Życie i dzieło, w: Historia i bibliologia. Księga dedykowana pamięci doktora Zdzisława Konstantego Jagodzińskiego (1927–2001), red. J. Faryś, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski, 2005.
 • Szmidt J., Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej POSK, „Wiadomości P.O- .S.K.”, 2002, nr 50.
 • Walczak-Niewiadomska A., Jagodziński Zdzisław Konstanty, hasło w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 3, red. H. Tadeusiewicz, Warszawa – Łódź, 2010.
 • Zdzisław Jagodziński, jakim Go pamiętamy…, oprac. J. Szmidt, Z. Wałaszewski, Londyn, 2003.
 • Żółkiewski W., Zespół pedagogiczny szkół kuratorium Liceum Krzemienieckiego w latach 1920–1939, „Biesiada Krzemieniecka”, 1998, z. 3: Liceum Krzemienieckie 1920–1939
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7792b85a-0353-4833-b841-f64e52944841
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.