PL EN


2012 | 1(4) | 5-22
Article title

Trzy modele regulacji instrumentów pochodnych. Kilka uwag o powiązaniach pomiędzy teorią ekonomiczną a ewolucją prawa

Content
Title variants
EN
Three Models of Derivatives’ Regulation. Some Thoughts on the Entanglement between Economic Theory and the Evolution of Law
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper aims at analysing whether the evolution of options, futures and other derivatives is an effect of a wider impact of the evolution of financial market and economic theories upon legal system. This constitutes, however, a part of a wider topic, namely the legal approach to risk, uncertainty and speculation. Thus it is crucial to examine whether recent regulation of financial markets and exempting such transactions as options, futures or swaps, performed by set-off from the existing anti-speculative regulation (or abolishing of the majority of anti-speculative rules) may have a wider impact on the notion of risk in law and theory of regulation.
PL
Celem tekstu jest analiza czy ewolucja opcji, kontaktów terminowych i innych instrumentów pochodnych jest efektem szerszego wpływu rozwoju rynków finansowych i teorii ekonomicznych na system prawny. Stanowi to część szerszego zagadnienia, tj. stosunku prawa do ryzyka, niepewności i spekulacji. Stąd istotnym jest zbadanie, czy ostatnie regulacje dotyczące rynków finansowych i zwolnienie takich transakcji jak opcje, kontrakty terminowe lub tzw. kontrakty swap, dokonane poprzez ich wyłączenie z istniejących regulacji antyspekulacyjnych (lub zniesienie większości z tych regulacji) może mieć szerszy wpływ na pojęcie ryzyka w prawie i teorii regulacji.
Year
Volume
Pages
5-22
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7795acb2-3289-4501-af35-16b12a653f18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.