PL EN


2014 | 1(6) | 119-134
Article title

Dyskusja nad reformą administracji publicznej w Austrii na początku XX wieku

Authors
Title variants
EN
Discussion on the reform of public administration in Austria in the early twentieth century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
A linchpin of government next to the army and the judiciary, the public (political) administration was of special signifi cance in the multinational Habsburg monarchy throughout the constitutional period. It stimulated changes and paved the way towards progress and modernisation of the Danubian monarchy, and yet since the beginning its activity was severely criticised and accused of numerous fl aws. In order to reform the administration and remedy its shortcomings, a number of projects were conceived by both the authorities and the parliamentary-governmental environment or academia. The administration’s greater involvement in solving problems of social and economic life was called for and the need to remove the conflictsof jurisdiction between its various branches and to sort out the relations between the organs of the state and local self-government was postulated. One of the most interesting projects of the administrative reform was prepared at the beginning of the twentieth century by the government of Ernst Kroeber. It consisted, inter alia, in strengthening the government power in the area. Although the proposed changes were not implemented, the reform of the administration was re-set on the agenda before the outbreak of World War I in 1911 with the establishment of a special Administrative Reform Commission, its work only partially successful. The outbreak of World War I necessitated the suspension of further work on the reform.
Year
Issue
Pages
119-134
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Dziennik Ustaw Państwa dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych, 1876, nr 36.
 • Dziennik Ustaw Państwa dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych, 1914, nr 15.
 • Dunajewski J., Kopff W., Skarżyński D., Zarys organizacyi władz administracyjnych dla Galicyi, Kraków 1871.
 • Dziadzio A., Kontrola „swobodnego uznania” przez austriacki Trybunał Administracyjny 1876–1918. Doktryna i orzecznictwa, Miscellanea Historico-Iuridica Bialostocensia, Białystok 1995.
 • Dziadzio A., Ochrona praw własności w orzecznictwie austriackiego Trybunału Administracyjnego (1876–1918), Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, Łódź 2000, nr 5.
 • Dziadzio A., Trybunał Państwa i Trybunał Administracyjny – instytucje prawa publicznego w Austrii 1867–1918. Rozdział kompetencji, [w:] Szkice z dziejów ustroju i prawa poświęcone pamięci Ireny Malinowskiej-Kwiatkowskiej, Kraków 1997.
 • Górski P., Samorząd gminny, Kraków 1907.
 • Grodziski S., Samorząd gminny i powiatowy w Galicji epoki autonomicznej, Krakowskie Studia Prawnicze 1992, s. 77–90.
 • Halban A., Studia prawnicze w oświetleniu komisji dla reformy administracji, Przegląd Prawa i Administracji, Lwów 1913, s. 874.
 • Jaworski W.L., Reforma Administracji, Kraków 1911.
 • Małachowski G., Uwagi o studiach rządowych do reformy administracji wypowiedziane przez dr Godzimira Małachowskiego na zebraniu członków Towarzystwa Prawniczego we Lwowie 20-go stycznia 1905, Przegląd Prawa i Administracji, Lwów 1905.
 • Nowakowski A., Samorząd Terytorialny w Galicji na przełomie XIX i XX wieku, Samorząd Terytorialny 1993, nr 1–2, s. 93–100.
 • Tomczyk R., Urzędnicy cywilni w Austrii (1740–1918). Studia z historii prawa i administracji, Szczecin 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77992ec0-b76b-47ad-b414-825b7ee9e449
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.