PL EN


2013 | 49 | 1 | 25-47
Article title

„Prawdziwość“ w obszarze dzieła literackiego według kryteriów Romana Ingardena. Analiza problemu na przykładzie powieści Wiktora Pelewina „Mały palec Buddy“

Content
Title variants
EN
Nature of “truth” in fictional literature according to R. Ingarden's criteria. An analysis of the problem using the novel “Budda's Little Finger” by V. Pelevin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiona jest analiza ośmiu kryteriów prawdziwości dzieła sztuki, wyliczonych przez R. Ingardena w ramach jego estetyki fenomenologicznej. W taki sposób podjęta została próba przybliżenia teoretycznego programu polskiego filozofa na materiale współczesnej literatury postmodernistycznej. Jako ilustracja dla eksperymentu powrotu do racjonalistycznej i realistycznej tradycji w krytyce literaturoznawczej, znajdującej się obecnie pod mocnym wpływem prądów postmodernistycznych, została wybrana powieść W. Pelewina „Mały palec Buddy”.
EN
The article is an analysis of the eight criteria for truth in a work of art, as put forward by R. Ingarden in his phenomenological aesthetics. It is an attempt at a return to Polish philosophical theory on current postmodern literature. V. Pelevin's novel Buddha's little finger was chosen to demonstrate the return to rationalist and realist traditions in literary criticism, which is currently under the strong influence of postmodern discourse.
Year
Volume
49
Issue
1
Pages
25-47
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-779b5677-6990-482d-aefe-a161a873e8c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.