PL EN


Journal
2014 | 10 | 1 | 51-60
Article title

INNOVATIVE APPROACH TO COLLABORATION IN JOINT ORGANIZATION OF TRANSPORT PROCESSES

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO WSPÓŁPRACY FIRM WE WSPÓLNEJ ORGANIZACJI PROCESÓW TRANSPORTOWYCH
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The paper presents an innovative approach to the collaboration in joint transport processes within existing supply chains which has been implementing by member companies of ECR Poland. Current approach results in inefficient use of resources due to mainly horizontal cooperation between individual service users and service providers. This effect has been demonstrated by research conducted by the author as well as by the European Environmental Agency. Methods: The aim of this paper is to present how design thinking approach allows creation of new transport business model and communication platform. Results: Created solution allowing simultaneous vertical and horizontal co-operation of independent companies involved in the organization of transport processes. The result of such cooperation is the elimination of identified inefficiencies through sustainable use of available resources. Conclusions: The work is summarized by the results of the implementation of presented solutions within the group of companies operating in the FMCG sector in Poland. Companies were able to reduce their transport costs, increase load factor, reduce empty runs as well as reduce congestion on roads where they operate.
PL
Wstęp: Artykuł prezentuje innowacyjne podejście do współpracy niezależnych firm produkcyjnych we wspólnej organizacji procesów transportowych w istniejących łańcuchów dostaw. Praca prezentuje rezultaty osiągnięte przez firmy produkcyjne należące do ECR Polska. Przesłanką do podjęcia współpracy pomiędzy firmami była potrzeba poszukiwania nowych modeli organizacji procesów transportowych celem poprawy ich skuteczności i efektywności. Aktualne podejście do organizacji przewozów charakteryzuje się nieefektywnym wykorzystaniem zasobów. Wynika to głównie z faktu współpracy poziomek między poszczególnych usługodawcami i usługobiorcami. Potwierdziły to nadania potwierdzone przez autorów, a także przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska. Metody: Celem pracy jest przedstawienie sposobu wykorzystania metody "design thinking" do stworzenia nowego modelu współpracy niezależnych firm z wykorzystaniem innowacyjnej platformy komunikacyjnej. Wyniki: Stworzone, w ramach przeprowadzonych przez autorów prac badawczych, rozwiązanie umożliwia jednoczesną pionową i poziomą współpracę niezależnych firm zlecających usługi transportowe jak i firm zajmujących się organizacją procesów transportowych. Efektem tej współpracy jest wyeliminowanie zidentyfikowanych wad istniejących rozwiązań poprzez zrównoważone wykorzystanie dostępnych zasobów. Wnioski: W podsumowaniu autorzy prezentują wyniki pilotażowego wdrożenia opisanego rozwiązania przez firmy w sektorze FMCG w Polsce. Firmy były w stanie zredukować koszty transportu, zwiększyć współczynnik wykorzystania pojazdów, zredukować puste przebiegi, a także zredukować kongestię w regionie, w którym prowadzą działalność.
Journal
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
51-60
Physical description
Contributors
author
  • The Institute of Logistics and Warehousing Estkowskiego 6 61-755 Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77a0edeb-819c-4e45-ad8b-e831965a62b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.