PL EN


2013 | 58 | 2 (349) | 104-128
Article title

Postępowanie skargowe - Obowiązujące regulacje prawne

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Complaint Procedure – Binding Legal Regulations
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Petitions, complaints and suggestions, because of their nature, can allow for correcting irregularities, for eliminating them and they can also add to the improvement of the performance of public administration bodies. They are an important source of opinion on various aspects of political, economic and social life. Because these forms of communication call for minimal formal requirements only, and there are no fees for submitting them, they are easily accessible and willingly used by the society. In his article, the author presents the rules for proceeding with complaints and suggestions addressed to public administration bodies and to public organisations and institutions, considered in accordance with the legal regulations, in compliance with the mandates of the bodies responsible for their collecting and considering.
Year
Volume
58
Issue
Pages
104-128
Physical description
Dates
published
2013-04
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie
References
 • Banaszak B. 1997. Prawa i wolności. Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnio-skami. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Służewski J. (red.). 1995. Polskie Prawo Administracyjne. Warszawa: PWN.
 • Ura E., E. Ura.2006. Prawo Administracyjne. Warszawa: LEXISNEXIS.
 • Janowicz Z.1995. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa–Poznań: PWN.
 • Lang J. 1985.Współdziałanie administracji ze społeczeństwem. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Adamiak B., J. Borkowski.2008. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. War-szawa: C.H. Beck.
 • Markowski A., R. Pawelec.2005. Słownik wyrazów obcych i trudnych. Warszawa: Wilga.
 • Karaś G. (red.).2007. „Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków w Policji”. Materiały Dydaktyczne. Wyższa Szkoła Policji: Szczytno.
 • Ura E., E. Ura.2006. Prawo Administracyjne. Warszawa: LexisNexis.
 • Boć J.(red.).1998. Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997r. Wrocław.
 • Orłowski W. 2002. Wolności i prawa polityczne. III. Zakamycze.
 • Chróścielewski W., J. P. Tarno.2006. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi. Warszawa: LexisNexis.
 • Chorąży K., W. Taras, A. Wróbel.2005. Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowo-administracyjne. Zakamycze.
 • Banaszak B.1997. Prawa i Wolności. Prawo obywateli do występowania ze skargami i wnio-skami. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Banaszak B. 1995. Prawa jednostki i systemy ich ochrony. Wrocław.
 • Wieruszewski R. 1989. Skargi indywidualne jako środek międzynarodowej kontroli prze-strzegania Paktu praw obywatelskich i politycznych. Państwo, prawo, obywatel. Warszawa
 • Karaś G., S. Płowucha (red.). 1997. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków w Policji. Poradnik. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 • Lang J. 1997. „Wnioski obywatelskie w administracji państwowej. Studium z zakresu nauki administracji prawa i prawa administracyjnego.” Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Adamiak B., J. Borkowski.2010. Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne. Warszawa: LexisNexis.
 • Wierzbowski M., J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska.2008. Prawo Administracyjne. Warszwa: LexisNexis.
 • Pływaczewski W., G. Kędzierska.2001. Leksykon policyjny. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 • Adamiak B., J. Borkowski.2006. Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne. Warszawa: LexisNexis.
 • Lang J. (red.).2008. Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administra-cyjnymi. III Warszawa: LexisNexis.
 • Jaśkowska M., A. Wróbel.2005. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Zaka-mycze
 • Adamiak B., J. Borkowski. 2005. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. War-szawa: C.H. Beck.
 • Ochendowski E. 2005. Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadmini-stracyjne. Wybór orzecznictwa. Toruń: Dom Organizatora.
 • Chróścielewski W., J. P. Tarno.1999. Postępowanie administracyjne. Kompendium dla urzędników i studentów administracji. Zielona Góra.
 • Wierzbowski M., M. Szubiakowski, A. Wiktorowska. 2006. Postępowanie administracyjne: ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi. Warszwa: CH BECK.
 • Żukowski L., R. Sawuła. 2004. Postępowanie administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Pływaczewski W., G. Kędzierska (red.).2001. Leksykon policyjny. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 • Kryże A., P. Niedzielak, K. Petryna, T. Wirzman. 2001. Kodeks postępowania karnego. Prak-tyczny komentarz z orzecznictwem. Warszawa: Zrzeszenie Prawników Polskich.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5-27
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77a10fda-bb9d-4ac1-acb4-59ee5722744c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.