PL EN


2014 | 1(7) | 63-79
Article title

Lokalni animatorzy czynnikiem enklawotwórczym

Content
Title variants
EN
Local animators as an enclave creating factor
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest efektem badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu „Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej – nowe przestrzenie”. Pokazano w nim trzy przypadki lokalnych animatorów kultury. Objęci badaniami animatorzy realizują odmienne strategie animacyjne (strategie wyzwalania inicjatyw społecznych i oddolnej aktywności), które w artykule powiązano z socjologicznymi koncepcjami enklaw społecznych. Autor ujawnia potencjał enklawotwórczy tych strategii. Proponuje także koncepcję enklaw społecznych, wiążącą enklawy z teoriami elit społecznych i subkultur.
EN
The article is the result of empirical qualitative research made within the project “Initiative and people in the culture of the Lubuskie province – new dimensions”. It describes three examples of local cultural animators. The animators, being the subject of research, have developed different animation strategies (strategies of boosting social initiatives and grassroots activity), which in the article are linked with sociological concepts of social enclaves. The potential of these strategies in the creation of enclaves is revealed in the paper. Additionally, the concept of social enclaves combining the enclaves with the theories of social elites and subcultures is also suggested.
Year
Issue
Pages
63-79
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Enklawy życia społecznego 2007, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Enklawy życia społecznego. Kontynuacje 2009, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Gliński P. 2009, Enklawy kulturowo-aksjologiczne we współczesnej Polsce – próba wstępnego opisu, w: Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Golka M. 2007, Mała ontologia enklaw, w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Idzikowski B. 2004, Elity Zielonej Góry, w: Wpływ elit na rozwój społeczno-gospodarczy i polityczny województwa lubuskiego, red. W. Hładkiewicz, Wydawnictwo „Druk-Ar”, Zielona Góra.
 • Kamiński A. 1979, Pojęcie sił ludzkich, „Człowiek w Pracy i Osiedlu”, Biuletyn TWWA, nr 5.
 • Kolasa-Nowak A. 2009, Nośność teoretyczna pojęcia enklawy. Na przykładzie opisów zmiany systemowej w Polsce, w: Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Marynowicz-Hetka E. 2006, Pedagogika społeczna t. 1. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Olubiński A. (2001), Siły społeczne jako kluczowa kategoria pedagogiki społecznej, w: Pedagogika społeczna: dokonania – aktualność – perspektywy. Podręcznik akademicki dla pedagogów, red. S. Kawula, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Radlińska H. 1935, Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Radlińska H. 1961, Pedagogika społeczna, Ossolineum, Warszawa.
 • Rykiel Z. 2009, Enklawy życia społecznego i eksklawy śmierci społecznej a język socjologii, w: Enklawy życia społecznego. Kontynuacje, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Sztompka P. 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Wasilewski J. 1998, Elita, w: Encyklopedia socjologii, t. I, Oficyna Naukowa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77a52c24-bbc2-4d5e-a76a-cca9661cc147
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.