PL EN


Journal
2020 | 3(63) | 101-110
Article title

Jak obserwatorzy postrzegają wertykalizm gotyckiej katedry wraz ze zmianą jej wysokości? Część III sondażu okulograficznego

Content
Title variants
EN
How observers perceive the verticality of a gothic cathedral interior along with the change of its height? Eye tracking survey part III
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest ostatnią z trzech części opracowania dotyczącego sondażu okulograficznego przeprowadzanego w 2017 r. w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pierwsza omawiała zarejestrowany przez autorów sposób zapoznawania się z głębią nawy głównej kościoła gotyckiego. W drugim etapie omówiono zjawisko tzw. kościoła tunelowego. Podobnie jak w poprzednich artykułach, także w tej części na potrzeby eksperymentu wykorzystano wizualizacje XIII- i XIV-wiecznych katedr francuskich. Badaczy interesowało to, na ile smukłość nawy głównej gotyckiej katedry przekłada się na percepcję całego zmieniającego się układu wnętrza.
EN
This paper constitutes last part of a three-part report considering an eyetracking survey that took place in 2017 at the Department of History of Architecture, Art and Technique at the Wrocław University of Science and Technology. The first part of the report discussed the way people perceive the depth of the nave of agothic church. The second stage of research discused the phenomenon of so called “tunnel church”. This part of the study, the same as previous ones, made use of visualizations of 13th and 14th century French cathedrals. The researchers were interested in how much the slenderness of the nave of the Gothic cathedral translates into the perception of the entire cevolving interior.
Journal
Year
Issue
Pages
101-110
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
 • Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
References
 • Spruta J., Mistyka katedry gotyckiej Architektura sakralna jako obraz i symbol postawy modlitewnej, „Studia Gnesnensia” 2014, t. 27, 231–239.
 • Duby G., Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980–1420, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2002.
 • Norman E., Dom Boga. Historia architektury sakralnej, Arkady, Warszawa 2007.
 • Walczak R., Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2005.
 • Simson O. von, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, PWN, Warszawa 1989.
 • Bałus W., Gotyk bez Boga? W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.
 • Erlande-Brandenburg A., Mérel-Brandenburg A.B., Histoire de l’architecture Française. Du moyen Age à la Reinaissance: IVe siècle–début XVIe siècle, Caisse nationale des monuments historiques et des sites, Mengès, Paris 1995.
 • Panofsky E., Architecture gothique et pensée scolastique précédé de L’abbé Suger de Saint-Denis, Les Edition de Minuit, Alençon 1992.
 • Rusnak M., Chmielewski P., Szewczyk J., Zmiany w postrzeganiu prezbiterium przy różnej długości nawy. Kościół tunelowy w badaniach okulograficznych / Changes in the perception of a presbytery with a different nave length. Funnel church in eye tracking research, „Architectus” 2019, nr 2(58), 73–83, doi: 10.5277/arc190206.
 • Holmqvist K., Nystöm M., Anderson R., Dewhurst R., Jarodzka H., van de Weije J., Eye tracking. Acomprehensive guide to methods and measures, Oxford University Press, Oxford 2011.
 • https://www.smivision.com/ [accessed: 1.06.2017].
 • Rusnak M., Fikus W., Szewczyk J., Jak obserwatorzy postrzegają głębię we wnętrzu gotyckiej katedry wraz ze zmianą jej proporcji? Sondaż okulograficzny / How observers perceive the depth of a gothic cathedral interior along with the change of its proportions? Eyetracking reaserch, „Architectus” 2018, nr 1(53), 77–88, doi: 10.5277/arc180105.
 • Duchowski A.T., Eyetracking methodology. Theory and practice, Springer-Verlag, London 2007.
 • Gombrich E., Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoratywnej, Universitas, Kraków 2009.
 • Kirenko J., Wawer R., Dystans versus tolerancja. Percepcja niepełnosprawności w badaniach eyetrackingowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • Humphrey C., Vitebsky P., Architektura i sacrum, Świat Książki, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77acc0c3-18ac-4f01-b40e-4b10fe03c1e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.