PL EN


2020 | 2 - Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu | 7–10
Article title

Przedsiębiorczość społeczna w czasie pandemii COVID-19

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Contributors
References
  • Augustyniak, P., Ciesiołkiewicz, K., Dudkiewicz, I., Fandrejewska, A., Gąciarz, B., Obracht-Prondzyński, C., Pacut, A., Przedlacki, M., Sadzik, J., Tarkowski, A., & Wygnański, K. (2020). Alert Społeczny 1: Ratujmy najsłabszych, bądźmy wspólnotą (Nr 1; Open Eyes Economy Summit). https://oees.pl/wp-content/uploads/2020/04/Alert-Spo%C5%82eczny-1-OEES.pdf
  • Bartkowski, J. (2014). Solidarność społeczna i kryzys: Zmiany wartości w Europie i w Polsce w warunkach kryzysu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 48, 19–34.
  • Kaufman, R., Avgar, A., & Mirsky, J. (2015). Opportunities for sustainable community development in the wake of disaster situations: Lessons from the field. International Journal of Sustainability Policy and Practice, 11(2), 1–10.
  • Kaufman, R., Mirsky, J., & Avgar, A. (2007). Social Entrepreneurship in Crisis Situations. International Journal of Diversity in Organizations, Communities and Nations, 7(3), 227–232.
  • Romanowska, M. (2016). The Evolution of the Strategic Goals of Polish Enterprises During the Economic Crisis. Journal of Management and Financial Sciences, 24(9), 13–26.
  • Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2015). Skuteczne zarządzanie kryzysowe. Difin.
  • Tarkowski, A. (2020). Społeczeństwo coraz bardziej open source’owe [Ngo.pl]. Jak COVID-19 zmieni Polskę. Prognoza liderów polskich środowisk branżowych i społecznych. https://publicystyka.ngo.pl/jak-covid-19-zmieni-polske-prognoza-liderow-polskich-srodowisk-branzowych-i-spolecznych
  • Wilczyńska, A. (2020). Kryzysowa integracja społeczna to tylko zryw [Ngo.pl]. Jak COVID-19 zmieni Polskę. Prognoza liderów polskich środowisk branżowych i społecznych. https://publicystyka.ngo.pl/jak-covid-19-zmieni-polske-prognoza-liderow-polskich-srodowisk-branzowych-i-spolecznych
  • Zioło, Z. (2013). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość-Edukacja, 9, 10–33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77b14bfd-b85f-4840-9833-408185486521
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.