PL EN


2015 | 2 | 85-98
Article title

Znaczenie pośrednictwa brokera w ubezpieczaniu przedsiębiorstw sektora MS P

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Using the services of insurance brokers by the companies of the SME sector
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedsiębiorstwa sektora MSP są ważną grupą klientów na polskim rynku ubezpieczeniowym. Przedsiębiorcy funkcjonują w złożonym i zmieniającym się środowisku prawno-gospodarczym, dlatego pomoc brokera ubezpieczeniowego może okazać się kluczowa w zapewnieniu odpowiedniej ochrony. W celu określenia znaczenia brokera w tym segmencie polskiego rynku ubezpieczeń oraz identyfikacji cech odróżniających przedsiębiorstwa korzystające z usług brokera od pozostałych przedsiębiorstw, w artykule wykorzystano dane z badania „Finanse MSP” przeprowadzanego corocznie przez firmę Qualifact. Oprócz podstawowych cech charakteryzujących przedsiębiorstwa, takich jak branża, wielkość, lokalizacja itp., pod uwagę wzięto także świadomość istniejących zagrożeń w działalności gospodarczej oraz sposób podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.
EN
SME sector is an important market segment for insurance companies. Enterprises run the business in changeable legal surroundings and business environment. The insurance broker’s advice can be very helpful for enterprise to manage the business risk. The aim of the article is to probe the role of a broker in SME sector in Poland and the identity of the main features of these of enterprises that cooperate with brokers. The empirical study was conducted with the use of unpublished data collected by Qualifact company in research SMS Finance 2012. There were taken into account such characteristics as: branch, size of enterprise as well as behavioral features of management as awareness of potential perils and the way of making financial decisions.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
85-98
Physical description
Contributors
 • Katedra Statystyki Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Katedra Statystyki Uniwersytetu Gdańskiego
author
 • Katedra Statystyki Uniwersytetu Gdańskiego
References
 • Borkowski A., Kanały dystrybucji ubezpieczeń gospodarczych, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, 2012 tom 4(40).
 • European Insurance in Figures, Statistics N°48, Insurance Europe 2014, www.cea.eu (12.11.2014).
 • European Insurance in Figures, Statistics N°50, Insurance Europe 2015, www.cea.eu (08.04.2015).
 • Gaj T., Multiagenci a MSP, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, 2013 tom 10, nr 1.
 • Insurance Distribution Channels in Europe, CEA Statistics N°39, March 2010, www.cea.eu (12.11.2014).
 • Jackowska B., Jurkiewicz T., Wycinka E., Ryzyko ubezpieczeniowe w działalności podmiotów sektora MSP: ocena zagrożenia a stopień zabezpieczenia, (w:) Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń, red. nauk. J. Lisowski, P. Manikowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.
 • Jędrzejczyk I., Przybytniowski J., Pośrednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego, „Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”,2009 nr 2(51).
 • Lisowski J., Rola pośrednictwa ubezpieczeniowego a projekt Dyrektywy IMD2, „Zarządzanie i Finanse”, 2013 nr 2, zeszyt 5.
 • Przybytniowski J., Znaczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego w strukturze ubezpieczeń gospodarczych, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa 2010.
 • Raport o stanie rynku brokerskiego w 2012 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013 (12.11.2014).
 • Rynek ubezpieczeń. Raporty roczne KNF 2007–2013, www.knf.gov.pl (12.11.2014).
 • Tomaszewska I., Perspektywy rozwoju tradycyjnych i nowatorskich form sprzedaży ubezpieczeń w Polsce – cz. II, (w:) Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 228, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Ustawa z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Dz. U. 2014, poz. 1450.
 • Ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz. U. 2014, poz. 768.
 • Wieteska S., Etyka brokera ubezpieczeniowego, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, 2008 vol. 11, nr 2, ss. 97–104.
 • Witkowska J., Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2008.
 • Zych A., Flotowe wyzwania, „Miesięcznik Ubezpieczeniowy”, 2009 tom 6, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-77c0836c-e8d4-4bb6-ac1a-58f40b088981
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.